Žádost o vydání průkazu jde osobně podat u příslušného obecního nebo zastupitelského úřadu do 22. května do 16 h. Požádat o voličský průkaz je možné i písemně s úředně ověřeným podpisem voliče, a to do 17. května do 16 hodin, či elektronicky přes datovou schránku.

Před pěti lety bylo při volbách do Evropského parlamentu vydáno v krajském městě 214 volebních průkazů. Podrobnější informace občané získají na číslech 386 805 020 a 386 805 024.