Za sebou má desátník Jakub Chrt z vojenské kariéry pouze základní kurz ve Vyškově, který byl kvůli koronaviru zkrácen na 6 týdnů. „Na druhou stranu jsme tam byli celou dobu v jednom kuse. Výcvik byl převážně zaměřený na teorii s tím, že praktické dovednosti si musíme dopilovat u svých mateřských útvarů,“ prozradil Chrt. V současné době zastává pozici staršího řidiče družstva sklápěčů ženijní strojní čety 2. roty všeobecné ženijní podpory 152. ženijního praporu.

Na nová místa nastoupilo u 15. ženijního pluku celkem 41 vojáků. Převážně obsadili základní funkce, jako je řidič či ženista v hodnostech svobodníka a desátníka. Hned od rána na ně čekala celá řada mandatorních školení. Ta zahrnovala informace od ekonomického, personálního oddělení, bezpečnostní pokyny a spoustu dalších důležitých věcí. „Měl jsem ze začátku trochu strach, jestli se v tom neztratím, ale nakonec to bylo v pohodě,“ dodal desátník. Jeho největším očekáváním je získání nových znalostí a zkušeností. Počítá také s kariérním růstem i proto, že v civilu získal titul bakaláře.

KARIÉRNÍ RŮST

Jak uvedla kapitánka Jana Špániková z personálního oddělení, každý voják má v armádě možnost zvyšovat svoji kvalifikaci absolvováním odborných kurzů. "Ruku v ruce s rozšiřováním kvalifikace potom jde i kariérový růst. To je také jeden z důvodů, proč občané do armády vstupují. Velkou motivací jsou samozřejmě i náborové příspěvky. Ty jsou přiznávány uchazečům, kteří nastupují na služební místa se specifickými požadavky. Zde mohu jako příklad uvést držitele řidičského oprávnění skupiny C, nebo uchazeče vyučené v oboru kuchař – číšník," přiblížila zastupující náčelnice personálního oddělení.

Na nové příslušníky 15. ženijního pluku v současné době čeká tzv. Doškolovací intenzivní výcvik. Ten je organizovaný samostatně jednotlivými prapory, který se při něm zaměřují převážně na praktickou část a potřebné schopnosti využívané přímo u jednotlivých útvarů.

INTENZIVNÍ DRIL

V pěti dnech je pro ně dle slov vrchního praporčíka 152. ženijního praporu Libora Novobilského připravena rozehra se vším všudy. "Obsahuje například bojové drily, stavění přístřešků, zdravotní přesun raněných, stavbu hatí, pokládání min a samozřejmě všechno budou provádět se zbraněmi,“ upřesnil náplň doškolovacího kurzu pro svých 11 nováčků.

„Všichni noví vojáci jsou do konce června ve zkušební době. To znamená, že i tento kurz může prověřit jejich předpoklady proto, stát se plnohodnotným příslušníkem 15. ženijního pluku. Samozřejmě i pro nováčky to znamená, že pokud v této lhůtě dojdou k závěru, že vojenská kariéra není pro ně nejvhodnější, mohou ihned bez problému ukončit služební poměr,“ doplnila kapitánka Špániková.

Další nové rekruty očekává 15. ženijní pluk až v polovině října.

Zuzana Králová