Vladimíra Holczerová, ředitelka Domova pro seniory v KapliciZdroj: Deník / RedakceVladimíra Holczerová, ředitelka Domova pro seniory v Kaplici: Neměli bychom zapomínat na budoucnost našich dětí. Zachovat a zlepšit prostředí pro život dalších generací, každý den prožít s vědomím konečnosti života. Životv našem krásném kraji by nám ulehčila lepší dopravní dostupnost, dostavba dálnice D3, kvalitní učňovské školství a rozvíjející a podporované sociální služby.

Petra Plemlová, majitelka firmy Unuodesign v TábořeZdroj: Deník / RedakcePetra Plemlová, majitelka firmy Unuodesign v Táboře: Myslím, že se máme skvěle. Téměř všichni máme střechu nad hlavou a co jíst. Myslím, že si nemáme nač stěžovat. Navíc je tu krásně! A jestli by se dalo něco vylepšit? Asi dopravní infrastruktura. Jak se říká – ta může být pohonem nebo smrtí ekonomiky. Třeba dopravní infrastruktura mezi Táborem a Prahou by se určitě dala zlepšit.

Vladana Terčová, ředitelka FAMO v PískuZdroj: Deník / RedakceVladana Terčová, ředitelka FAMO v Písku: Sportuji a vedu ke sportui dceru, proto mě mrzí, že v Písku nemáme žádnou pěknou trasu pro kolečkové brusle. Na politicích mi vadí, že jim mnohdy nejde o podstatu věci, jen o to být proti. Ukázkou je písecký bazén. Štve mě, kolik se proinvestuje peněz a nic z toho. Bylo by fajn, kdyby se rozhodovali tak, jako o svých penězích.

Hana Vacovská, předsedkyně OVR Českého Červeného kříže České BudějoviceZdroj: Deník / RedakceHana Vacovská, předsedkyně OVR Českého Červeného kříže České Budějovice: Kraji chybí hospic v Budějovicích. Usilujeme o jeho vznik už 25 let. Je dobře, že existuje domácí hospicová péče, je to ale jen dopomoc. Zřizování hospicových lůžek v nemocnicích vždy bude jen přívažkem ostatní péčev těchto zařízeních. Před každými volbami všichni slibují podporu, ale potom se splavňuje Vltava…

Kateřina Hůlková, ředitelka Anglické zahrady jesle a školka v Českých BudějovicíchZdroj: Deník / RedakceKateřina Hůlková, ředitelka Anglické zahrady jesle a školka v Českých Budějovicích: V kraji vidím mnoho příležitostí k rozvoji. Vyberu jednu, ke které mám jako maminka pěti dětí blízko, a tou je porodnictví. Menší porodnice, jako je třeba písecká, se pyšní velkou přízní pacientek díky svému respektujícímu přístupu k ženám a miminkům a také díky dobré praxi v přirozených porodech. Budějovická porodnice, která by měla být tahounem v moderních trendech v tomto pokulhávala. Přestože nyní sídlí v nové budově s komfortními pokoji, to nejdůležitější – přístup personálu ke klientkám – je to, nač si tu ženy opakovaně stěžovaly a kvůli čemu odjížděly rodit jinam. Nyní to vypadá, žes novým primářem se situace obrací k lepšímu. A je co zlepšovat. Ať už je to respekt a milé zacházení s klientkami, vycházení vstříc přáním žen ohledně toho, jak chtějí porod prožít až po ochotu k vydávání zdravotnické dokumentace v případě nespokojenosti či komplikací. Ve správném přístupu k pacientům a v praxi přirozených porodů je třeba lékaře, sestry i porodní asistentky celoživotně vzdělávat.

Jana Tichá, ředitelka Hvězdárny a planetária v Českých BudějovicíchZdroj: Deník / RedakceJana Tichá, ředitelka Hvězdárny a planetária v Českých Budějovicích: Myslím, že oproti jiným krajům jsme na tom v jižních Čechách kupodivu celkem dobře. Hodně důležitá je péče o krajinu, zejména o dostatek vody i do budoucna. Zapomíná se, že toto je komplexní problém. Samozřejmě kraj není vlastníkem všeho, ale musí působit na vlastníky, správce, například aby nové stavby či hospodaření neohrožovaly zdroje pitné vody nebo aby se užv projektech řešila následná průchodnost vody krajinou atd. Dále by bylo třeba podporovat moderní a chytré směry v přírodovědném,IT a technickém vzdělávání od mateřinek po dospělé až seniory. Jak školy, tak kulturně-vzdělávací instituce, spolupráci s firmami, dny otevřených dveří, festivaly, představování důležitosti vědy v denním životě. V tom je budoucnost nás všech. Jihočeský kraj chytrý a krásný!

Renata Štolbová, akademická malířka, HolubovZdroj: Deník / RedakceRenata Štolbová, akademická malířka, Holubov: Když pozoruji některé politiky, zdá se mi, že už na první pohled musí být i nezávislému pozorovateli jasné, že jsou to živočichové, kteří se nikdy nesetkali s drsnou realitou obyčejných lidí. Působí jaksi nedokrveně, žijí životy mezi limuzínou se šoférem a klimatizovanou budovou, určitě nenakupují v sámošce a nedobíhají tramvaj, nechodí do obyčejných hospod mezi lidi a na ulici nešlápnou do psího hovínka. Takové typy lze spatřit nejen v řadách tuzemských politiků, ale mnoho takových exemplářů přežívá v Evropském parlamentu. Liboví panáčci, korýtkáři - a to i v ženském vydání. Nevím co zlepšit. Asi nejsem soudná, ale zdá se mi, že jižní Čechy jsou prostě nejkrásnější z celého Česka. Neznám slabiny svého kraje, to ať posoudí jiní, povolanější, ale ne výše popsaní…

Daniela Bambasová, herečka, Jihočeské divadlo, České BudějoviceZdroj: Deník / RedakceDaniela Bambasová, herečka, Jihočeské divadlo, České Budějovice: Politici by neměli zapomínat, že jsou zástupci občanů a měli by především pracovat pro nás, nikoli pro sebe. Což se v poslední době rozmohlo jako Covid-19. Jedna aféra stíhá druhou. Politici, kteří se od toho nedistancují, jsou pro mě stejně nedůvěryhodní jako jejich šéfové. Věřím, že politici s rovnou páteří dokážou pro kraj udělat mnohem víc, než přicmrndálkové se zalepenými ústy a populisté s líbivými hesly.

Ivana Kadochová, jednatelka společnosti Stejika, s. r. o., StrakoniceZdroj: Deník / RedakceIvana Kadochová, jednatelka společnosti STEJIKA, s.r.o., Strakonice: Politici zapomínají na potřeby malých obcí v kraji, které nedosáhnou na dotace a jsou závislé na státním rozpočtu. V kraji by se měla zlepšit komunikace mezi zástupci obcí a měst a veřejností, která má velmi omezené příležitosti prezentovat své připomínky a potřeby při řešení stavebních úprav a občanské vybavenosti v jednotlivých lokalitách. Dále by měla být dána větší podpora začínajícím podnikatelům živnostníkům či malým firmám ze strany státu – například snížené nájemné prostor k podnikání, snížené daně apod.

Petra Plemlová, majitelka firmy Unuodesign v TábořeZdroj: Deník / RedakcePetra Skluzáčková, malířka a ilustrátorka, Bechyně: Zvýšit rozsah kulturních projektů a zajistit jejich dosažitelnost. V době covidové epidemie je důležitá podpora umělců, kteří nemohou naplno vystupovat nebo vystavovat. Kultura si pozornost zaslouží, neboť povznáší duši člověka.