„Podle mých zkušeností ze zahraničí velmi účinně působí přísný a nesmlouvavý přístup dopravní policie, spojený se skutečně citelnými pokutami," domnívá se Hoďánek.

„Nad bezpečností dbáme každodenně v rámci běžného výkonu služby a jenom během prvního pololetí 2012 jsme uskutečnili v Českých Budějovicích celkem 40 dopravně bezpečnostních akcí," řekla českobudějovická policejní mluvčí Regina Tupá. Podle analýzy 24 vážných dopravních nehod, které katapultovaly jihočeskou metropoli na pozici nejnebezpečnějšího krajského města, byly příčinou nedání přednosti v jízdě, nesprávné předjíždění, otáčení a couvání, nedodržení bezpečné vzdálenosti, nevěnování se řízení, nepřiměřená rychlost a jednou také alkohol.

A co dělá pro větší bezpečnost provozu ve městě českobudějovická radnice? „Zaměřujeme se zejména na bezpečnost chodců, protože to je věc, kterou město může bezprostředně řešit. Hlavní opatření spočívají v budování bezpečných přechodů na problematických místech, hlavně v blízkosti škol," uvedla náměstkyně primátora Ivana Popelová 
s tím, že vybudovány byly přechody na Nádražní a na Rudolfovské.

„Na příští rok chystáme přechod na Novohradské 
a úpravu přednádražního prostoru, která by obecně měla zlepšit bezpečnost zejména chodců. Totéž platí i o rekonstrukci přechodu u výstaviště, který je součástí projektu koridoru MHD," informovala Popelová.
Jak dále uvedla, zásadním problémem je neexistence obchvatu města. „Je potřeba neustále, i když nevím, jestli to lze více, tlačit na stát, aby příslušnou dopravní infrastrukturu u Českých Budějovic konečně vybudoval. Drobná bezpečnostní opatření budeme jako město dělat dál, ale bez odvedení tranzitu tento problém zásadním způsobem nevyřešíme," dodala.

Tranzitní doprava v jihočeské metropoli leží na bedrech také krajskému úřadu. 
„V souvislosti s celkovým řešením dopravní situace na území Českých Budějovic se snažíme zejména řešit tranzitní dopravu a to tím, že v posledních letech vynakládáme nemalé prostředky na výstavbu takzvané zanádražní komunikace," řekla krajská tisková mluvčí Kateřina Koželuhová. Podle ní by měla snížit dopravní zatížení ve městě, zejména na Pražské třídě, také dostavba dálničního úseku D3 Borek – Úsilné. „S velkou mírou pravděpodobnosti se pak stane Pražská ulice komunikací místního významu a dojde tedy i ke snížení intenzity dopravy a zvýšení bezpečnosti na této komunikaci," uvedla Koželuhová.