Především je však duchovním otcem jednoho z nejobsažnějších jihočeských internetových projektů Kohoutí kříž.org (viz. informace v rámečku), na který vede více než 50 tisíc odkazů z českých i zahraničních zdrojů. A jak bývá u podobných lidí zvykem, zůstává skromně stranou. „Ne, já opravdu německy neumím,“ řekl kdysi na moji žádost provázet německou delegaci při návštěvě knihovny.

Svůj celoživotní zájem o šumavsky psanou německou literaturu projevoval Jan Mareš už jako začínající kantor v rodné Soběslavi či později v Českých Budějovicích. Literárnímu dějepisu se začal věnovat pod křídly nakladatelství Růže, které právě v oněch letech (1966-1970) patřilo mezi jedno z nejprestižnějších v celé zemi. Když se pak v roce 1988 stal knihovníkem regionálního oddělení tehdejší Státní vědecké knihovny (dnes Jihočeské vědecké knihovny), mnoho lidí netušilo jakého znalce regionální literatury a kraje knihovna získala. Nejprve to ocenili čtenáři, kteří se dočkali odpovědí i na nejzapeklitější otázky týkající se naší milované Šumavy; studenti pak zjistili,že o regionálních autorech se k maturitě či vysokoškolským zkouškám dozvědí nejvíce právě v regionálním oddělení. Po roce 1989 se Jan Mareš stal nejlepším možným kontaktem mezi českou a německou literární obcí se zaměřením na oblast bývalých Sudet. Marešova schopnost vyhledávat dávno zapomenuté, nebo nikdy nevzpomínané šumavské zapadlé autory básniček, povídek, článků, je naprosto nenahraditelná. Jedinečným přínosem jeho činnosti jsou překlady z německého jazyka, které dokládají čtenářům pravdu o soužití našich národů na jedné šumavské hranici. Ale nejen pro odborníky je Marešova práce důležitou. S jeho texty se seznamují například i všichni návštěvníci Šumavy na turistických informačních panelech po celém pohoří. Do dalších let přeji skromnému a milému člověku, Mgr. Janu Marešovi, mnoho zdraví a radosti z pěkných šumavských dní a německých literárních textů. Máte moji hlubokou úctu a bylo mi ctí být vaší kolegyní.

PhDr. Květa Cempírková

emeritní ředitelka Jihočeské vědecké knihovny

Nekomerční internetový portál. Nejobsáhlejší informační zdroj o šumavské německy psané literatuře. Čerpají z něj badatelé, studenti i zájemci o starou Šumavu. Na portál vede přes 50 tisíc internetových odkazů. Stránky obsahují informace o 2 161 německých šumavských autorech (od Adalberta Štiftera po Karla Maye) s více než 6 000 ukázkami jejich díla, biografickými daty, medailonky, bibliografickými odkazy, krátkými filmy, texty písní či šumavskými recepty. Obrazová část zahrnuje 31 000 dokumentů a podílejí se na ní autoři Jan Mareš, Ivo Kareš, i mnozí příznivci Šumavy. Portál provozuje již dvacet let Jihočeská vědecká knihovna. Duchovním otcem a hlavním tvůrcem obsahu stránek Kohoutí Křiž.org je Jan Mareš (nar. 22. října 1940 v Soběslavi).