„Stavba byla obdivuhodným způsobem dokončena během půldruhého roku v době Velké války. Rádi bychom podali co nejvíce informací o uplynulém století chrámu, okolnostech vzniku, o duchovních, kteří tu působili, a významných událostech, které zde prožívali věřící," pokračuje Helena Faberová a obrací se s prosbou na čtenáře Deníku, zda nemají doma v albech k zapůjčení či zkopírování fotografie z rodinných a farních slavností, např. křtů, prvních svatých přijímání dětí, svateb, oslav Božího těla, primicí nebo pohřbů.

Snímky nebo i jiné zajímavé dokumenty označené vzadu jménem a doplněné případně i časovým údajem, kdy vznikly a kdo na nich je, předejte, prosím, v kostele, třeba před mší nebo po mši. „Získané snímky použijeme na malé výstavce ze života farnosti," dodává Helena Faberová a děkuje za ochotu. Výstava se instaluje v kostele v pátek 11. září ráno před víkendovými oslavami.