Například vedoucí knihovny a kurátorka historických knižních sbírek muzea Helena Stejskalová prozradila, že Jan Žižka byl částečně slepý už od mládí. „Ty věčné dohady, 
v jaké bitvě si poranil které oko, ztrácejí na významu. Jan Žižka totiž zřejmě již od mládí na jedno oko neviděl vůbec, 
o druhé pak podle tradice přišel v bitvě u Rábí," řekla Helena Stejskalová.

Ta také vysvětlila, jak souvisí 6. červenec, tedy den Husova upálení, s osobností Jana Žižky: „Jan Hus byl člověk, který poprvé začal pranýřovat nepořádky v církvi, například kupčení s odpustky. Když byl za své myšlenky 
v Kostnici upálen, aniž by dostal prostor pro svou obhajobu, rozhorlilo to i Jana Žižku, který byl hluboce věřící a chodil do Betlémské kaple naslouchat kázáním Jana Husa. Rozhodl se proto bojovat za Husovy ideály se zbraní v ruce."

Osobnost Jana Žižky pracovníci Jihočeského muzea už brzy přiblíží poutavější formou. Ve spolupráci se známým historikem Petrem Čornejem připravují obměnu expozice v trocnovském Památníku Jana Žižky.

„Expozice bude interaktivnější, nyní například natáčíme film o Janu Žižkovi, který zde budeme také promítat," naznačila Helena Stejskalová a doplnila, že novinkou budou rovněž moderní informační panely 
v parku, který expozici obklopuje. Chybět na nich nebudou ani tzv. QR kódy, které lidi prostřednictvím chytrých telefonů nasměrují na webové stránky, kde se o příslušné zajímavosti ze života Jana Žižky či dějin husitství dozvědí více.

Expozice by se měla proměnit do poloviny června příštího roku.