Rodící se koťata, ptáci vracející se z teplých krajin nebo venkovní hry, to jsou motivy, které mají s jarem nejvíce spojené žáci 2.A lišovské základní školy. Ti pro čtenáře Českobudějovického deníku nakreslili, co se jim vybaví, když se řekne jaro.