Od 1. září zahájí činnost jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, která vznikla při Vysoké škole evropských a regionálních studií, o. p. s. (VŠERS) v Českých Budějovicích.

Nově založená škola bude učit zájemce angličtinu, němčinu či ruštinu, ale také cizince, kteří usilují o trvalý pobyt, češtinu. „Jazyková škola nabízí tři typy jazykových kurzů,“ uvedl ředitel školy Jiří Korostenski.

„Za prvé to bude odstupňovaná výuka českého jazyka pro cizince s možnou zkouškou k žádosti o udělení trvalého pobytu v České republice, za druhé odstupňovaná výuka angličtiny, němčiny či ruštiny v pomaturitním studiu a za třetí to budou různé typy odpoledních a večerních kurzů – angličtiny, němčiny, ruštiny, latiny i středověké, novořečtiny a maďarštiny,“ upřesnil Korostenski.

Zájemci si také budou moci vybrat různé kombinace uvedených řečí či odborné zaměření jazyka, například na ekonomiku či obchod.

Zápisy do jazykových kurzů už byly zahájeny a největší nápor přihlášek se očekává v srpnu. Více informací získají zájemci na webových stránkách jazykové školy www.vyukajazyka.cz.