Pro studenty gymnázií a středních škol už začíná být zcela běžné získat při studiu jazykový certifikát na úrovni české státnice.

Na Biskupském gymnáziu v Českých Budějovicích například letos odmaturovali studenti, z nichž 71 procent si odnášelo minimálně jeden mezinárodně uznávaný jazykový certifikát.

„V krátkodobém horizontu studentům jazykové diplomy přinesou bonifikaci při přijímacím řízení na vysoké školy, během studia jim umožní snazší přístup k různým grantům i zahraničním pobytům, v dlouhodobém horizontu zvýhodnění na trhu práce,“ vysvětlila zástupkyně ředitele Biskupského gymnázia pro kontakt se zahraničím Michaela Kudláčková.

Ze 113 studentů, kteří tu letos odmaturovali, jich 62 získalo německý jazykový diplom, 48 anglický Cambridge certificate, čtyři studenti se mohou pyšnit diplomem z francouzštiny DELF a dva diplomem ze španělštiny DELE. Celkem 81 studentů si tak ze svých gymnaziálních studií odneslo alespoň jeden jazykový diplom a 34 maturantů dokonce dva.

Díky mezinárodním certifikátům mohou vysokoškoláci také studovat na zahraničních univerzitách.

„Diplom se určitě neztratí, díky němu budu mít body navíc u přijímaček na vysokou školu,“ zhodnotila Katka Tondlová při včerejším slavnostním předávání certifikátů Österreichisches Sprachdiplom Deutsch.

„I firmy chtějí doklad o znalosti jazyka,“ poznamenal ředitel českobudějovické Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Oldřich Bajt s tím, že německé jazykové zkoušky letos skládali i někteří zaměstnanci rakouského koncernu.