Přiznání k dani z nemovitých věcí podávají noví poplatníci daně, kteří v průběhu roku 2017 nabyli svou první nemovitou věc podléhající zdanění daní z nemovitých věcí – pozemek, stavbu, bytovou nebo nebytovou jednotku, nebo si pronajali pozemek evidovaný v katastru nemovitostí ve zjednodušené evidenci či pozemek spravovaný např. Státním pozemkovým úřadem. Daňové přiznání je nutné podat nejpozději do 31. ledna 2018. Přiznání lze zpracovat aplikací Daňový portál na adrese www.financnisprava.cz.

Stávající poplatníci daně přiznají daň v případech změn okolností rozhodných pro vyměření daně, např. vlastník nabyl či pozbyl stavbu, bytovou nebo nebytovou jednotku, pozemek, provedl přístavbu nebo nástavbu stávající stavby, dokončil nebo užívá jednotku, budovu domu a to i pouze její část. Pokud u stávajícího poplatníka daně nedošlo ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně, daňové přiznání nepodává.

Přiznání k dani podávají vlastníci nových parcel katastru, které vznikly provedením obnovy katastrálního operátu či pozemkové úpravy v průběhu loňského roku.

Stávající poplatník podá přiznání na územní pracoviště, na němž je uložen jeho spis k dani z nemovitých věcí. Novým poplatníkům poradí s určením místně příslušného územního pracoviště správci daně na každém územním pracovišti Finančního úřadu pro Jihočeský kraj.

Služba platba daně prostřednictvím SIPO
Daň z nemovitých věcí mohou poplatníci hradit prostřednictvím soustředěné inkasní platby obyvatelstva – SIPO. Pro zřízení služby vyplní poplatník Oznámení o placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO a spolu s dokladem o přidělení spojovacího čísla nebo s aktuálním rozpisem bezhotovostní platby SIPO doručí na územní pracoviště spravující spis poplatníka nejpozději do konce ledna 2018. Placení prostřednictvím SIPO proběhne i v následujících zdaňovacích obdobích zcela automaticky, a to i pokud dojde ke změně výše daně.

Služba zasílání informací k placení daně na e-mail
Pro zřízení této služby podá poplatník daně – občan vyplněnou žádost na územní pracoviště, spravující spis poplatníka nejpozději do 15. března 2018.

Správce daně zašle údaje pro placení daně z nemovitých věcí na poplatníkem zvolený e-mail, včetně QR kódu pro platbu prostřednictvím internetového bankovnictví nebo mobilních platebních aplikací. Pokud opomenete uhradit daň včas, zašle správce daně na e-mail následně vyrozumění o nedoplatku. Údaje pro placení této daně budou automaticky zasílány e mailem i v následujících zdaňovacích obdobích.

Výše uvedené služby jsou poskytovány místo zaslání složenky k úhradě daně, nelze je kombinovat.
Více informací k dani z nemovitých věcí lze vyhledat na stránkách www.financnisprava.cz.

Ing. Miroslav Bursa
Oddělení majetkových daní
Finančního úřadu pro Jihočeský kraj