O tom, zda primátor Českých Budějovic Juraj Thoma odvolal loni v dubnu Zdeňka Řeřábka z funkce tajemníka magistrátu oprávněně, rozhoduje 19. dubnakrajský soud. Město bude obhajovat krok, ke kterému Thomu vedlo dvacet Řeřábkových údajných pochybení. Podle zjištění Deníku by jejich výčet nemusel být konečný.

Bývalý tajemník magistrátu Zdeněk Řeřábek je od loňského 27. dubna v pracovní neschopnosti. Přitom absolvoval dle výsledkových listin zveřejněných na webových stránkách Českého svazu tanečního sportu i fotodokumentace z akcí v uplynulých deseti měsících 11 tanečních soutěží v roli porotce.
Není vyloučeno, že tak extajemník porušuje léčebný režim. Lékař nemocnému Řeřábkovi podle informací Deníku povolil vycházky v době od 8 do 18 hodin. Jeho zaměstnavatel není informován o změně režimu.

 O vysvětlení jsme se snažili požádat samotného Zdeňka Řeřábka, ten však s redakcí nekomunikuje. „Jestliže mluvíme o člověku, jenž má teoreticky stát v čele úřadu, který vyplácí různé sociální dávky, je nešťastné, pokud sám nepůsobí jako vzor, jak má být s nemocenskými dávkami nakládáno,“ reagoval včera primátor Juraj Thoma.

Kde byl porotcem Písek 12. 6. 2010
Týnec nad Sázavou 18. 9. 2010
Tábor 23. 10. 2010
Kladno 21. 11. 2010
Chomutov 12. 12. 2010
Rokycany 18.12. 2010
Praha 19. 12. 2010
Uhlířské Janovice 5. 2. 2011
Tábor 6. 2. 2011
Plzeň 26. 3.2011
Příbram 16. 4. 2011

V padesát kilometrů vzdáleném Písku, přes sto kilometrů daleko v Příbrami, ale i 242 kilometrů od domova v Chomutově, celkem na jedenácti místech, rozhodoval během své pracovní neschopnosti extajemník magistrátu Zdeněk Řeřábek taneční soutěže. V mnoha případech lze pochybovat o tom, že přitom mohl dodržovat léčebný režim.

Uplynulou sobotu se Řeřábek například účastnil v roli porotce mezinárodní taneční soutěže v Příbrami. Už jenom fakt, že porada poroty byla na programu v 8.55 h a přitom cesta z Budějovic do Příbrami trvá hodinu a patnáct minut, dává důvod k podezření, že nemocný nedodržel dobu vycházek předepsanou v intervalu mezi 8. a 18. hodinou.

Podobné pochybnosti vyvstávají i v případě dalších soutěží v Plzni, Praze, Rokycanech, Kladně, Uhlířských Janovicích či Týnci nad Sázavou. Těžko si lze představit, jak mohl loni odvolaný nejvyšší úředník radnice skloubit léčebný režim s rolí porotce v Chomutově, kam cesta trvá bezmála tři hodiny.

Otazník se vznáší i nad jeho návraty domů a dalšími cestami v případě, že se časově náročné soutěže konaly dva dny po sobě v Rokycanech a Praze anebo Uhlířských Janovicích a Táboře.

Abychom ale pro příklady nechodili doslova daleko, pozornosti neunikla ani Řeřábkova říjnová večerní návštěva VIP prostor na volejbalovém utkání Jihostroje v českobudějovické sportovní hale.

Jakkoli těžko si podobný režim většina marodů dokáže představit, podle mluvčího České správy sociálního zabezpečení Pavla Gejdoše není vyloučeno, aby se nemocný účastnil mnohahodinových sportovních či společenských akcí daleko od místa pobytu uvedeného na neschopence. „Je zcela na posouzení ošetřujícího lékaře, v jakém rozsahu vzhledem k diagnóze stanoví vycházky. Pokud lékař dává celodenní vycházky, má k tomu zřejmě důvod, který nemůžeme zpochybňovat,“ vysvětluje Gejdoš.

Pokud ale lékař po domluvě s pacientem mění délku vycházek či místo pobytu nemocného, musí se o takové změně neprodleně dozvědět jak příslušná správa sociálního zabezpečení, tak zaměstnavatel. „Pokud jde o vycházky, já jako zaměstnavatel pana Řeřábka jsem nebyl informován o žádné změně v rozsahu jeho pracovní neschopnosti,“ tvrdí ovšem českobudějovický primátor Juraj Thoma.

„Jestli je nemoc pana Řeřábka natolik závažná, že mu brání vykonávat povolání, ale nebrání mu v aktivní účasti na hodnocení tanečních soutěží, je otázkou pro něj samotného. Zneklidňuje mě ale zjištění, že se tak může dít i mimo dobu, kterou má oficiálně na neschopence vymezenou pro vycházky,“ dodává primátor.

To by ostatně mohlo být podnětem pro kontrolory okresní správy sociálního zabezpečení k návštěvě nemocného Řeřábka. Město ale doposud podnět ke kontrole dodržování léčebného režimu nedávalo. Podle zjištěných skutečností by nemusela vyjít naprázdno. „Kromě dodržování doby stanovených vycházek se v rámci dodržování léčebného režimu kontroluje rovněž plnění pokynů ošetřujícího lékaře, například nutnost pobytu na lůžku, zákaz požívání alkoholických nápojů a jiných omamných prostředků, zákaz řízení motorových vozidel, zákaz výkonu různých domácích nebo jiných prací. Není ani vyloučeno, aby se provedla kontrola dodržování režimu v rámci vycházek. V praxi je to však velmi těžko proveditelné ,“ vysvětluje možnosti kontrolorů Gejdoš.

Ti v loňském roce jen v Jihočeském kraji podobně prověřili 11 560 nemocných, 114 z nich se nevyhnulo postihu. Nepoctivým marodům může být krácen nebo zcela odňat nemocenský příspěvek. Za provinění může sociálka uložit sankce až do výše 10 000 korun, na porušení léčebného režimu zvlášť závažným způsobem může pacient doplatit až dvacetitisícovou pokutou.

„V případě podezření, že byl léčebný režim porušen, musí být vždy konkrétní případ konzultován s ošetřujícím lékařem, zda skutečně takovým jednáním k porušení došlo. Pracovníci kontroly nejsou kompetentní to sami posoudit,“ dodává mluvčí České správy sociálního zabezpečení.