Při vyhlížení událostí nového roku je třeba nejprve zamyslet se nad rokem uplynulým.

Eva Suchanová umí číst z karet.Zdroj: archiv kartářkyKartářka a léčitelka Eva Suchanová se ohlíží zpět, aby zhodnotila rok 2017.

Říká: „Mnozí z nás si uvědomí, že byl velmi náročný, plný změn a silně transformační zejména ve vztazích, které jsou pro nás klíčové.“ V tomto směru byl minulý rok podle kartářky Evy Suchanové zkouškou. „Celá řada dlouhotrvajících vztahů procházela těžkou krizí a mnoho vztahů se i definitivně ukončilo,“ shrnuje kartářka. V oblasti vztahů mnozí podle kartářky Evy zkusí i v roce letošním. „Zůstanou spolu jen ti partneři, kde je láska a vzájemnost, a právě ty vztahy, které jsou velmi složité a nejsou založeny na lásce, se budou i nadále potýkat s hlubokou nespokojeností,“ předpovídá.

„Vesmír, andělé, život nás budou v roce 2018 velmi intenzivně nabádat, abychom se zamysleli, s kým žijeme, jaké hodnoty ve vztahu vyznáváme, jací jsme my sami,“ doplňuje Eva Suchanová. Podle ní se mnoho z nás setká osudově s člověkem, který nám najednou ne náhodou vstoupí do života a výrazně jím otřese. „Tohoto partnera někteří znáte již z vaší minulosti,“ napovídá kartářka. Osudové setkání některým ukončí dosavadní neuspokojivý vztah. Eva Suchanová z karet také vyčetla změny v práci velkého významu, nebo finanční hojnost. „Toto vše si ale musíme zasloužit poctivou prací sami na sobě a jedině láska a pokora budou hlavním hybatelem našeho života v roce 2018,“ uzavírá letošní vyhlídky.