„Z dosud vyhodnocených vzorků, odebraných z provozoven jako jsou cukrárny, kavárny či stánky s občerstvení, jich zatím jedenáct nevyhovělo vyšším počtem bakterie Enterobacteriaceae, což je, zjednodušeně řečeno, ukazatel nedostatečné hygieny při výrobě. V těchto případech jako první opatření nařizujeme provozovatelům sanitaci výrobního zařízení. V tomto týdnu jsme vydali osm příkazů, a následně budeme pro ověření účinnosti opatření odběry a vyhodnocení vzorků opakovat,“ uvedla vedoucí oddělení hygieny výživy Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje Milena Kambová.

Vedle plnění regionálního úkolu, zaměřeného na sledování zdravotní nezávadnosti zmrzlin, zahájili pracovníci odboru hygieny výživy KHS státní zdravotní dozor zaměřený na provozovny stravovacích služeb v rekreačních oblastech, prodej zmrzliny a řešení podnětů. Dosud bylo provedeno 23 kontrol stálých a sezónních provozoven a stánků s občerstvením a dvě kontroly prodejen zmrzliny na základě podnětu. Byla dosud uložena jediná sankce ve výši 2 000 Kč.