Zástupci všech šumavských obcí, krajů, odborníci, ale i místní podnikatelé a další zástupci regionu tak měli možnost seznámit se s komplexním a uceleným návrhem zonace, která na nejméně 15 let jasně stanoví, jaká území na Šumavě se ponechají samovolnému vývoji, jaká budou trvale opečovávaná nebo kde se budou moci dále rozvíjet obce.

„Odbornou přípravu návrhu zonace jsme dokončili v prosinci. Pro většinu území národního parku bylo nutné provést zcela nové vyhodnocení aktuální míry a rozsahu pozměnění ekosystémů. Následně jsme museli tyto podklady přetavit na pokud možno velké a kompaktní segmenty krajiny, ve kterých převažují příslušné zóně odpovídající hodnoty přírodních či kulturních společenstev,“ vysvětlil ředitel Správy NP Šumava Pavel Hubený.

Nyní mohou lidé ještě podávat k návrhu nové zonace připomínky. „Upravený návrh bude předložen na jednání Rady národního parku Šumava. Následně pošleme zonaci na Ministerstvo životního prostředí ke standardnímu mezirezortnímu připomínkování a následnému schválení a vydání vyhlášky o nové zonaci,“ uvedl Hubený.

Nové pojetí zonace národních parků člení jejich území dle cílů ochrany a stavu ekosystémů a s ohledem na to nastavuje pro jednotlivé zóny ochrany přírody příslušný režim s optimální péčí o tato území.

S návrhem nové zonace se může seznámit i široká veřejnost na oficiálních internetových stránkách NP Šumava. Vlastní připomínky a námitky, nebo doporučení k tomuto návrhu mohou lidé posílat do 15. března na e-mailovou adresu: zonace@npsumava.cz. „Budeme snažit co nejrychleji individuálně odpovídat,“ uzavřel mluvčí Správy NP Šumava Jan Dvořák.