K podzimu roku 2020 vzhlíží Lheničtí. Právě tehdy by totiž měla skončit druhá etapa sanace bývalého Agrochemického podniku. Podle starostky Marie Kabátové má odborná firma na odstranění nebezpečných látek dvaadvacet měsíců.

Likvidace
Celkové náklady na 2. etapy se vyšplhají na částku téměř 38 mil. Kč (37 555 202,58 Kč).
Dotace činí 85 % celkových nákladů, tedy téměř 32 mil. Kč.
Zbývající část nákladů ve výši 5,6 milionu Kč bude hradit městys Lhenice ze svého rozpočtu.
Pomoc slíbil i ve 2. etapě Jihočeský kraj, a to ve výši 2,5 milionu Kč.
Sanace potrvá do října roku 2020.
Sanaci provádí firma FCC Česká republika.

„Odstraňovat se budou zeminy a stavební odpadys vysokými obsahy polychlorovaných bifenylů (PCB), sedimentů a povrchové vody obsahující PCB. V rámci prací bude také dokončeno odstranění řady nebezpečných odpadů bez PCB,“ vysvětlila Marie Kabátová.

První část sanace areálu bývalého ACHP, který městys Lhenice odkoupil, skončila na podzim roku 2017 a stála necelých pětadvacet milionů korun také s přispěním dotací Národního programu Životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky.

„V této chvíli musí firma zlikvidovat asi pět a půl tisíce tun kontaminované zeminy, odpadní vody v nádržích a rybníček, kde je voda kontaminovaná. Zbyly také sudys neidentifikovanými látkami,“ upřesnila lhenická starostka.

Ve středu Lheničtí předali firmě staveniště. „S likvidací odpadu začneme po novém roce. Letos ještě provedeme průzkum a inventury odpadů,“ upřesnil Petr Šmákal z firmy FCC Česká republika, která se o odstranění postará.

Skládka více než 750 tun nebezpečných odpadů a 5500 tun kontaminované zeminy se pro obec staly hrozbou ekologické katastrofy. Bývalý majitel tam odpady navezl v 90. letech minulého století za účelem likvidace. Firma zkrachovala a tuny nebezpečných látek zůstaly bez majitele.

Lheničtí plánují, co s areálem bude dál. Variantou může být rozšíření kompostárny a zázemí by tam mohly najít Technické služby. „Ale to musí rozhodnout zastupitelé,“ uzavřela Marie Kabátová.