Výrobce, jenž kabely do Rovenské jaderné elektrárny dodával, je v oblasti Ukrajiny, která je zasažená ruskými útoky. Proto svůj provoz musel zastavit. „Rovenská elektrárna není ve válečné oblasti. Je ale důležitým zdrojem elektřiny pro severní část země. Její bezpečný provoz je klíčový pro zajištění dodávek elektřiny. A v Temelíně máme předpínací základnu, kde podobné kabely umíme ve spolupráci s ÚJV Řež vyrobit," uvedl generální ředitel ČEZ Daniel Beneš.

Kabel z Temelína doveze na Ukrajinu nákladní automobil. Protože se jedná o nadměrný náklad, pojede s kamionem i doprovodné vozidlo. Náklad dorazí do cíle v příštích dnech. Technici tam kabel nainstalují na jaře při pravidelné údržbě jednoho ze čtyř bloků jaderné elektrárny.

Výměna podobného kabelu proběhla loni v ochranné budově kolem reaktoru.Výměna podobného kabelu proběhla loni v ochranné budově kolem reaktoru.Zdroj: JETE

Pracovníci z ÚJV Řež kabel vyrobili a připravili za tři měsíce. „Rovenská jaderná elektrárna má dva ze čtyř reaktorů stejného typu, jako jsou v Temelíně. Velmi podobné jsou tak i kabely, které vyztužují ochrannou budovu kolem reaktoru. Liší se v detailech, jako je například počet drátů, tvar, do kterého jsou dráty navíjeny, a jiný je také způsob zavádění kabelů do budovy," uvedl ředitel divize Integrita a technický inženýring ÚJV Řež Jan Wandrol.

Podle ředitele Jaderné elektrárny Temelín Jana Krumla se ochrannými kabely stahuje celá konstrukce ochranné budovy (kontejmentu) reaktoru, aby odolala i vysokým tlakům pro případ havárie. „Obrátili se na nás v průběhu loňského roku,“ doplnil k žádosti z Ukrajiny Jan Kruml. V Temelíně byl v předpínací základně i potřebný materiál. Ocelové dráty se zde skladují ošetřené vazelínou na speciálních cívkách. Na jedné cívce je pět kilometrů drátu. Když se má drát použít pro výrobu kabelu, celý kontejner, kde je cívka uložena, se zahřeje. Vazelína odteče a drát je možné použít. Celkem skaldují v hale předpínací základny 1500 kilometrů drátu. Kabel pro Ukrajinu je spletený ze 456 ocelových drátů o průměru pět milimetrů. Měří 173 metrů a váží 13 tun.

Nakládka kabelu o váze 13 tun. Vyztuží ochrannou budovu reaktoru Rovenské jaderné elektrárny. Byl vyroben v Jaderné elektrárně Temelín, která patří do skupiny ČEZ.Nakládka kabelu o váze 13 tun. Vyztuží ochrannou budovu reaktoru Rovenské jaderné elektrárny. Byl vyroben v Jaderné elektrárně Temelín, která patří do skupiny ČEZ.Zdroj: Deník/Edwin Otta

Na dodávce důležitého bezpečnostního prvku pro Ukrajinu se podílí společnost ES Group Europe a financuje ji ministerstvo energetiky USA.

Temelín i společnost ČEZ už energetickou pomoc na Ukrajinu posílaly, například různá zařízení. „Z Temelína jsme poskytli transformátor pro převod napětí proudu z šesti kilovoltů na 400 voltů. Šlo o nevyužívané, ale plně funkční zařízení. V energetice jsme zvyklí si maximálně pomáhat," uvedl příklad ředitel divize jaderná energetika a člen představenstva ČEZ Bohdan Zronek. Už na konci roku 2022 vyslal ČEZ na Ukrajinu devět kamionů s energetickou pomocí. Na východ tehdy putovaly mimo jiné vypínače, odpojovače nebo bleskojistky. Hlavně materiál pro rozvodnou síť, která je válkou značně zasažena.

Naložení třináctunového bezpečnostního kabelu na přepravní kamion trvalo několik minut.Naložení třináctunového bezpečnostního kabelu na přepravní kamion trvalo několik minut.Zdroj: JETE