ČESKÉ BUDĚJOVICE -Letošní největší investiční akcí v oblasti školství je vybudování nové školní jídelny a kuchyně, ve které se budou stravovat děti z českobudějovické Základní školy Matice školské. Jídelna bude mít kapacitu čtyři sta padesát strávníků.


„V minulosti děti jedly v nedaleké jídelně u Mánesovy ulice, což mělo hned několik stinných stránek. Jednak musely do jídelny ze školy přecházet, a to je vždy spojeno s určitými riziky, jednak vlastní zázemí jídelny bylo na hranici hygienické únosnosti. Provoz je totiž povolen jen do konce letošního roku,“ řekl náměstek primátora Rudolf Vodička. „Nové moderní stravovací zařízení bude samozřejmě respektovat veškeré evropské normy a navíc nebude docházet k přecházení žáků přes rušnou vozovku,“ dodal.


„Projekt zároveň předpokládá i vybudování nových učeben tak, aby na jejich původním místě mohla vzniknout jídelna. Současně se v budově vyměňují všechna okna,“ uzavřel Vodička.


Jídelna, kterou děti využívaly dříve, bude zbourána a pozemek prodán. Podle architektonické soutěže by na jejím místě mohl být postaven výškový dům