Jihočeští pneumologové otevřou ve středu 18. září dveře svých ambulancí a nabídnou lidem vyšetření plic. Cílem této tradiční akce je upozornit na smrtelnou nemoc – idiopatickou plicní fibrózu (IPF) – a zachytit ji včas. Zájemci si mohou nechat prověřit stav svých plic bez objednání a doporučení praktického lékaře. Akce je součástí celorepublikového Týdne IPF.

Kde se nechat vyšetřit
Český Krumlov - plicní ambulance na poliklinice
Jindřichův Hradec - plicní ambulance, U Nemocnice 380
Prachatice - plicní ambulance v nemocnici
Tábor - oddělení plicní a TBC v nemocnici

Lékař Aleš Tauchman z plicní ambulance na Poliklinice Český Krumlov říká: „Dnů otevřených ambulancí se účastníme pravidelně, smyslem těchto akcí je včasný záchyt pacientů s IPF a chronickou obstrukční plicní nemoc - CHOPN. Každoročně si v těchto dnech přijde nechat vyšetřit své plicní funkce 15 až 25 lidí. Při podezřelém nálezu jsou následně přizváni k celkovému dovyšetření. Pacienti k nám přicházejí z různých důvodů, někdy jen z pouhé zvědavosti, ale hlavní potíží a vedoucím příznakem obou těchto závažných chorob je nezvyklé zadýchávání se při fyzické námaze. Dny otevřených ambulancí mají značný význam, neboť pacienti nepotřebují předchozí doporučení svého praktického lékaře a mnoho z nich své potíže dlouhodobě podceňuje.“

V loňském roce vyšetřili pneumologové v kraji téměř 30 lidí, podezření na IPF nezaznamenali. Odhalili však další plicní nemoci, nejčastěji astma nebo CHOPN.

IPF ještě lékaři neumí vyléčit, ale včasným podáním léků jsou schopni úbytek plicních funkcí zpomalit. Život pacienta lze prodloužit až o polovinu. Neléčení nemocní zpravidla do 3 let umírají. IPF je onemocnění, které poškozuje plicní sklípky. Jemná plicní tkáň se mění na husté vazivo a kvůli tomu plíce tuhnou. Změna je nevratná. Nemoc se nejčastěji projevuje dušností a kašlem. Pacienti přestávají stačit svým vrstevníkům a ani v klidu se nemohou zcela nadechnout. Možným příznakem IPF jsou i paličkovité prsty a nehty ve tvaru hodinových sklíček. Smrtelným onemocněním trpí v Česku přibližně 2 000 lidí.

Podle primářky Ivany Čierné Peterové, místopředsedkyně ČPFS a předsedkyně Sekce ambulantních pneumologů, by lidé neměli jakékoli obtíže s dýcháním podceňovat. IPF a jiná závažná onemocnění plic vyloučí jen komplexní vyšetření u plicního lékaře. „Před dvěma lety jsem při dnu otevřených dveří u jedné z pacientek objevila podezření na IPF a odeslala ji do specializovaného centra. Po nasazení léčby v centru jsem viděla, jak se kvalita jejího života zlepšuje. Když jsme se setkaly poprvé, neustále kašlala a musela omezit spoustu aktivit, které ji dříve naplňovaly. Nedávno jsem ji potkala na koncertě, kde si užívala dvouhodinový přednes hudby bez jediného zakašlání. Takové příhody mě utvrzují v tom, že osvěta o IPF má smysl. Nemocní se správnou léčbou by mohli žít úplně jiný život,“ vysvětluje primářka Ivana Čierná Peterová.

Plicní lékaři u příležitosti Týdne IPF upozorňují také na problém s proplácením léčby u nemocných. Úhrada léčby ze zdravotního pojištění je omezena plicními funkcemi pacienta, a nemocným s hodnotami kapacity plic nad 90 % tak nemusí být vůbec proplácena. Na správnou péči čeká až čtvrtina pacientů. Včasná léčba před rozvojem výrazných obtíží přitom může nemocným výrazně zkvalitnit a prodloužit život.