Na Krajském úřadě Jihočeského kraje byly slavnostně vyhlášeny výsledky 18. ročníku ceny „Spokojený zákazník Jihočeského kraje“; Národní cena českých spotřebitelů spokojený zákazník na roky 2019–2021 byla předána celkem 14 podnikatelům.

Vyhlášení a předávání cen se konalo 26. listopadu pod záštitou hejtmanky Jihočeského kraje Mgr. Ivany Stráské s podporou Jihočeského kraje. „Gratuluji vám k zisku tohoto ocenění. Zároveň bych vám chtěla poděkovat za to, že vaši zákazníci jsou s nabídkou vašich služeb i produktů spokojeni a váží si vás,“ uvedla Stráská. Hejtmanka zároveň všem zúčastněným popřála, aby ocenění, které získali na dobu dvou let, pro ně bylo určitou hodnotou a třeba si jej někde vystavili tak, aby všichni viděli, jak si jich zákazníci váží. „A zároveň to bude pro vás i dobrou motivací do vaší další práce i závazkem, aby se zákazníci u vás cítili spojeni i nadále,“ dodala Stráská.

Mezi oceněnými pak hejtmanku zaujala například společnost Ultina z Trhových Svinů, která se specializuje na výrobu a prodej civilních a sportovních invalidních vozíků. Plaketu přebíral jednatel společnosti Zbyněk Sýkora, který je sám upoután na invalidní vozík. „Pan Sýkora je jasným důkazem toho, že handicap nemusí být vždy handicapem a já mu přeji, aby se mu podnikání stále dařilo,“ sdělila Stráská.

„Když jsme letos 30. května cenu vyhlašovali, měli jsme na paměti, že i řada drobných živnostníků a menších firem naplňuje každodenně vysoké očekávání spotřebitelů, ale málo se o nich na celostátní úrovni ví. Proto jsme velmi rádi, že Jihočeský kraj na tradici oceňování férového podnikání i letos navázal a že dnes můžeme veřejnosti představit další takové podnikatele z tohoto kraje. Pro nás spotřebitele činí dennodenně více, než je jen jejich zákonná povinnost,“ uvedl během slavnostního vyhlášení Ing. Libor Dupal, předseda správní rady Sdružení českých spotřebitelů (SČS) a koordinátor celé akce. A dále připomněl: „Jako spotřebitelská organizace jsme velmi rádi, že se do hodnocení a konečného výběru oceněných podnikatelů zapojují nejen spotřebitelé, ale i zástupci místních a podnikatelských samospráv, profesních komor, dozorových orgánů, živnostenských úřadů a dalších organizací včetně nevládních.“ Ocenil v tomto ohledu především práci Odborné komise pro ochranu spotřebitele, která byla v Jihočeském kraji ustavena již v roce 2002 a jejímž předsedou je samotná paní hejtmanka. V Jihočeském kraji zdůraznil naprosto klíčovou spolupráci s Jihočeskou hospodářskou komorou a s oblastními komorami, prostřednictvím místopředsedkyně uvedené komise, Ing. Dany Feferlové.

Cílem SČS, a to v rámci dlouhodobého úsilí o rozvoj a kultivaci tržního prostředí u nás, je dosahovat a vyhodnocovat obecně i spokojenost spotřebitelů s výrobky a službami na trhu, neboť pocit, který si jako zákazníci po realizovaném nákupu anebo využití služeb odnášíme, je důležitým motorem pro rozvoj podnikání a domácí spotřebu.

V ČR již od roku 2001 SČS vyhlašuje na regionální úrovni ceny Spokojeného zákazníka. "Letos sdružení podmínky ceny doplnilo tak, abychom mohli ocenit nejen podnikatele, kteří berou vysoká očekávání spotřebitelů a jejich naplňování v ČR vážně, ale abychom mohli ocenit i inovativní firmy a systémová opatření, která jsou napříč jednotlivými obory nově zaváděna na celostátní úrovni. V Jihočeském kraji se dosud takového ocenění pak dostalo 310 podnikatelům, a letos jich tedy přibývá 14. Celkem tak bylo oceněno již více než 1.200 firem z celé ČR a další, zejména z řad středních, malých, a i těch nejmenších podniků, budou ještě letos a věříme i v dalších letech, oceněni," doplnil Libor Dupal.

Bližší informace o metodice udělování ceny, o krajích a kategoriích, v nichž je vyhlašována, a také další bližší informace k ceně jsou k dispozici webu pořádajícího sdružení.