Jak přibližuje zástupkyně vedoucího OKTE Věra Hlavatá, o přístroj usilovali delší dobu. „Máme ho krátce. Je prakticky nový, instalovali jsme ho v polovině února. O moderní přístroj tohoto charakteru jsme žádali několik let. Naši specialisté na kriminalistickou techniku trasologii se s ním učí pracovat a už teď můžeme říci, že nám bude velkým pomocníkem v odhalování pachatelů trestných činů,“ odhaduje.

Malý, ale šikovný

Podrobnosti dodává expert trasolog Pavel Chaloupka. Oficiální název zařízení je TrasoScan. Policisté mu ale chtějí vymyslet i jméno. „Zatím využíváme jméno od výrobce, ale určitě se dočká přezdívky,“ usmívá se hlavní uživatel přístroje.

Posila trasologického oddělení měří něco málo přes padesát centimetrů na šířku, výška je asi dvojnásobná. „Jedná se o univerzální systém pro zkoumání otisků obuvi a dalších trasologických stop, který je propojen s počítačovým programem Lucia forenzic, jeho největší výhodou je vysoké rozlišení (1000 PPI),“ popisuje Chaloupka.

Parametry přístroje ZDE

Do přístroje lze umístit otisk podešve obuvi z místa činu, například pachatele loupežného přepadení, vraždy či jiného trestného skutku. „Vloženou trasologickou stopu nasnímáme a pomocí programu Lucia forensic připravíme pro samotné zkoumání. Snímat lze fyzicky i obuv, kterou umisťujeme na příslušenství v podobě stojanu,“ doplňuje expert na trasologii. Vybavením trasoscanu je osvětlení ve třech párech LED panelů a motorizované automatické ostření zaručující potřebné rozlišení.

Detailnější a přesnější snímání

Fólii nebo papír s otiskem lze před scanováním zafixovat pomocí vakuové pumpy. „Uvnitř přístroje je vakuová pumpa, která přisává vložený materiál. Papír nebo trasologickou fólii s otiskem tak perfektně vyrovná, což u stávající techniky byl problém,“ míní.

V porovnání se snímkováním objektivem fotoaparátu a tímto přístrojem vznikají daleko detailnější soubory. „Fotoaparát vytváří obrazy o velikosti asi 10 MB, tento přístroj 60 MB,“ upřesňuje Chaloupka s tím, že na monitoru počítače pak je po přiblížení možné lépe rozeznávat jednotlivé markanty. „Jde o poškození vzniklé opotřebením, která jsou u každé podešve unikátní,“ dodává.

Multioborové využití

Přístroj se podle Chaloupky dá použít i v písmoznalectví a dalších disciplínách. „Určitě může výborně posloužit i v jiných odvětvích, třeba v dokazování pravosti podpisů, zkoumání psaného písma a podobně. Používat by šel určitě i v daktyloskopii, ale tam mají kolegové svou speciální techniku,“ podotýká trasolog. Policie disponuje vlastní databází trasologických stop, do které umisťuje vzory a dezény bot a čítá tisíce záznamů. „Lze ji neustále doplňovat a zkoumat již zajištěné stopy,“ uzavírá Chaloupka.

Trasologie je obor kriminalistické techniky, který se zabývá vznikem, vyhledáváním, zajišťováním a zkoumáním stop obuvi, nohou, dopravních prostředků a stop dalších objektů podobného druhu - části lidského těla – zuby, uši, rty. Dále zkoumá stopy oděvů, předmětů, zvířat, pokud tyto nejsou stopami daktyloskopickými nebo mechanoskopickými.