Profesorka Jitka Radimská, působící na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity (FF JU), získala významné ocenění Mezinárodní federace profesorů živých jazyků – FIPLV International Award

Cena byla podle Mgr. Aleny Proškové, Ph.D., z Ústavu anglistiky FF JU oficiálně předána 29. 11. 2019 předsedkyní Kruhu moderních filologů, vědecké společnosti sdružené v Radě vědeckých společností AV ČR, která prof. Radimskou na cenu za Českou republiku navrhla.

Prof. PhDr. Jitka Radimská, Dr. z Ústavu romanistiky FF JU získala celosvětově uznávané ocenění „FIPLV International Award“ od Mezinárodní federace učitelů živých jazyků FIPLV (Fédération Internationale des Professeurs de Langues Vivantes, zal. 1931 v Paříži). "Toto prestižní ocenění je udělováno jednou ročně sdružením či jednotlivcům, kteří se zásadním způsobem zasloužili o rozvoj a zkvalitňování výuky cizích jazyků a šíření cizojazyčné kultury ve své zemi," uvedla Alena Prošková.

Ocenění bylo prof. Radimské předáno během celorepublikového setkání členů Kruhu moderních filologů (KMF), vědecké společnosti spadající pod Radu vědeckých společností AV ČR, se sídlem v Praze ve Šporkově paláci v Hybernské ulici. Ocenění předala prof. Radimské předsedkyně KMF prof. PhDr. Jana Králová, CSc., a ke gratulaci se kromě celé řady kolegů i bývalých studentů prof. Radimské připojila také Hélène Buisson, atašé pro francouzský jazyk z Francouzského velvyslanectví v ČR v Praze, PhDr. Olga Nádvorníková, Ph.D., předsedkyně spolku Gallica – sdružení vysokoškolských vyučujících francouzštiny, Mgr. Sylva Nováková, Ph.D., předsedkyně Sdružení učitelů francouzštiny – SUF, doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc., místopředseda Rady vědeckých společností ČR pro oblast společenských věd a doc. PhDr. Ondřej Pešek, Ph.D., děkan Filozofické fakulty JU.

Profesorka Jitka Radimská vybudovala na Jihočeské univerzitě významné a uznávané romanistické pracoviště – Ústav romanistiky FF JU, v jehož čele dlouhá léta působila. "Ve svém profesním životě se i nadále věnuje výuce a výzkumu v oblasti frankofonní literatury a je velkou oporou mladým vědeckým pracovníkům a doktorandům, kteří u ní vždy mají dveře otevřené. Přes veškeré profesní úspěchy a četná ocenění v akademické sféře se profesorka Radimská, jak sama zmínila, cítí být především pedagožkou – francouzštinářkou, a proto je pro ni cena FIPLV pomyslným vrcholem jejího pedagogického působení," zdůraznila Alena Prošková. Mezi svými četnými publikacemi si profesorka Radimská nejvíce cení metodicky originální a krásně ilustrované učebnice francouzštiny pro předškolní děti – Moje planeta (Ma planète), která se stále používá a která dokazuje, že i jazyky, které považujeme za obtížné, se děti mohou učit s radostí, pomocí her a zábavných aktivit.