Jako jediná univerzita založená po roce 1989 získala Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích od Rady pro výzkum, vývoj a inovace při Úřadu vlády ČR (RVVI) nejvyšší možné hodnocení, tzn. vynikající (excellent). Takto ohodnotila RVVI v rámci multioborových vysokých škol jen další 3 školy, které ale patří mezi tradiční „kamenné“ univerzity.

Jaro v čase koronaviru. Ilustrační foto
Jihočeši: Chybí nám přátelé, točené pivo a lidi beze strachu

Na základě hodnocení podle Metodiky 2017+ rozdělila RVVI výzkumné organizace do čtyř skupin podle kvality jejich vybraných výsledků výzkumu a vývoje v národním měřítku. V segmentu vysokých škol pak zařadila Jihočeskou univerzitu na základě aktuálních výsledků mezi nejlepší tuzemské výzkumné vysoké školy ve skupině multioborových vysokých škol. „Díky velmi dobré až vynikající úrovni silných přírodovědných oborů a velmi dobré úrovni humanitních oborů lze JU ještě hodnotit v nejvyšší kategorii,“ konstatovala RVVI ve svém odůvodnění.

Zařazení mezi vynikající vysoké školy je pro Jihočeskou univerzitu obrovským úspěchem. „Při tomto hodnocení ze strany RVVI se mi odchází z funkce rektora JU s pocitem dobře vykonané práce,“ komentuje úspěch doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D., bývalý rektor JU a současný prorektor pro vnitřní hodnocení. Jako potvrzení vysoké úrovně Jihočeské univerzity vnímá tento výsledek i jeho nástupce. „Jsem rád, že prestiž Jihočeské univerzity po několika významných úspěších v mezinárodních žebříčcích podtrhuje i toto tuzemské hodnocení,“ říká Bohumil Jiroušek, nový rektor Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

V oborovém hodnocení RVVI pozitivně hodnotila, vyjma přírodovědných oborů, které jsou dle RVVI dokonce v některých případech na “vynikající“ úrovni z hlediska mezinárodního srovnání, a zemědělských oborů, například i medicínské obory. „Medicínské obory (zejména 3.1. Basic Medicine a 3.3. Health Sciences) jsou na JU ve srovnání s národní i mezinárodní úrovní „velmi dobré“ až „vynikající“. Celkově je JU v medicínských oborech stále mezi nejlépe hodnocenými vysokými školami v národním srovnání,“ konstatovala rada. Na JU, v jejíž struktuře není lékařská fakulta, jde především o výsledky Přírodovědecké a Zdravotně sociální fakulty.

Pivo přes okénko. Ilustrační foto.
Zavřené hospody i kadeřnictví. Kolik živnostníků a kde v Česku je bez příjmů

Hodnocení RVVI se dočkaly i sociálně vědní a humanitní obory. „V humanitních oborech vykazuje JU v národním srovnání obecně velmi dobrou úroveň; vykazuje výsledky ve většině oborů ve vyvážené kvalitativní struktuře. Zastoupení dobrých výsledků je na vysoké úrovni,“ zhodnotila rada.

Současné hodnocení je zatím částečnou aplikací Metodiky M17+, která by měla být plně uplatněna až v příštím roce. Podrobné informace o hodnocení dle Metodiky M17+ jsou dostupné na stránkách RVVI.