Tento žebříček sestavuje mediální společnost U.S. News & World Report. V jeho posledního ročníku bylo posuzováno 1 700 univerzit z 86 zemí světa, ze kterých bylo následně sestaveno pořadí 1 500 nejlepších. Hodnocení vzniká na základě 13 kritérií s různě nastavenými vahami (od 2,5 do 12,5 %), která posuzují zejména vědecký výkon a vědeckou reputaci vysoké školy.

„Jihočeská univerzita se v globálním žebříčku U.S. News umístila na celkovém 941. místě, a to se ziskem 37,4 bodů, což je o necelé dva body více než v minulém ročníku. V rámci České republiky obhájila Jihočeská univerzita páté místo z jedenácti domácích univerzit, které se v tomto žebříčku umístily,“ upřesňuje úspěch prof. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr., rektor Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Vyjma globálního žebříčku U.S. News jsou pravidelně sestavovány také žebříčky národní, regionální a na 40 žebříčků oborových. V regionálním žebříčku Best Global Universities in Europe obhájila Jihočeská univerzita své loňské umístění mezi čtyřstovkou nejlepších evropských univerzit.

Jihočeská univerzita se rovněž opětovně probojovala do několika oborových žebříčků, konkrétně do oborového žebříčku „Environment/Ecology“, ve kterém obsadila celkové 182. místo a 3. místo v rámci univerzit z České republiky, oborového žebříčku „Microbiology“, ve kterém obsadila celkové 193. místo a 2. místo mezi českými univerzitami.

Úspěch zaznamenala také v oborovém žebříčku „Plant and Animal Science“, ve kterém obsadila celkové 207. místo a 4. místo v rámci univerzit z České republiky.

Štěpán Kuděj, mluvčí JU