Čekají na ně také čtyři nové obory, Německý jazyk a literatura na Filozofické fakultě, Biotechnologie – využití biomasy na Zemědělské fakultě, navazující magisterský matematicko – informační obor na Ekonomické fakultě a doktorský obor Teorie vyučování v matematice na fakultě pedagogické.

Ke studiu láká maturanty ale všech osm fakult JČU. Nejmladší z nich je Fakulta rybářství a ochrany vod. „Naši absolventi se uplatní nejen v produkčním a sportovním rybářství, ale i na referátech životního prostředí, v agentuře ochrany přírody, případně v podnicích povodí a podobně,“ uvedl proděkan Martin Flajšhans.

Pro Filozofickou fakultu je stále největší novinkou moderní budova, do které se na podzim přestěhovala. Studovat zde zájemci mohou v jednooborovém i dvouoborovém programu. „Pro absolventy historických oborů se kromě akademické kariéry nabízí uplatnění v muzeích či památkových ústavech. Bohemisté si zase dobře vedou například v médiích,“ popsal děkan Pavel Král.

Tradici v kraji má fakulta zemědělská. Podle děkana Miloslava Šocha je o její studenty velký zájem, protože získají široké vzdělání a jsou flexibilní. V současné době je nejžádanější obor Pozemkové úpravy krajiny.

V loňském roce do prvních ročníků přihlásilo téměř 12 tisíc maturantů, ke studiu se nakonec zapsali necelé čtyři tisíce přijatých. Prorektor pro studium Zdeněk Brandl však očekává, že počet zájemců bude v následujících letech klesat. „Letos dosáhla vrcholu demografická křivka devatenáctiletých maturantů. Nyní nás čeká strmý propad,“ řekl.

Akademický rok 2010/2011 na JČU
Termín odevzdání přihlášek ke studiu: na Filozofickou fakultu do 28. února, ostatní fakulty do 15. března
Přijímací zkoušky: červen 2010
Ekonomická fakulta – písemný test znalostí
Fakulta rybářství a ochrany vod – na základě výsledků ze střední školy
Filozofická fakulta – nejlepší středoškoláci bez zkoušek, ostatní test Scio
Pedagogická fakulta – někteří bez zkoušek, různé varianty testů a pohovorů
Přírodovědecká fakulta – někteří bez zkoušek, znalostní nebo Scio test
Teologická fakulta – Scio test nebo kombinace písemné a ústní zkoušky
Zdravotně sociální fakulta – písemné znalostní testy
Zemědělská fakulta – na základě výsledků ze střední školy, olympiád apod.
Podrobné informace na www.jcu.cz