Návštěvníci akce získali podrobné informace o nabízených studijních programech jednotlivých fakult, náplni studia, požadavcích pro přijetí, uplatnění absolventů v praxi, možnostech vyjet na stáž do zahraničí a o novinkách, které jednotlivé fakulty Jihočeské univerzity studentům nabízí.

V současné době studuje na Jihočeské univerzitě přibližně 9 000 studentů a počet zájemců o studium, stejně jako počet návštěvníku Dne otevřených dveří, každoročně roste.

„Je těžké zmínit všechny novinky, kterých je v letošním roce celá řada. Obecně lze říct, že studenti se letos mohou na většině fakult hlásit na nové studijní programy, které jsou akreditované v rámci tzv. institucionální akreditace,“ říká Štěpán Kuděj, tiskový mluvčí Jihočeské univerzity.

Jedná se například o nový bakalářský program Ekonomické fakulty Podniková informatika, který lze studovat v prezenční i kombinované formě a navazující studijní program Aplikovaná informatika, který fakulta nabízí ve dvou specializacích: Podniková informatika a Softwarové inženýrství, která je nabízena ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou.

Jihočeská univerzita investuje do moderních technologií šetrných k životnímu prostředí.
Univerzita pořídila fotovoltaiku a vyvrtala studny. Chce i dobíjecí lavičky

Filozofická fakulta, která kromě jiného nabízí i bakalářské programy s volnými kombinacemi, nově akreditovala např. navazující magisterský studijní program Překladatelství, který lze studovat v různých specializacích. Uchazeči mohou vybírat také z celé řady studijních programů Učitelství pro střední školy v různých kombinacích, například Český jazyk a literatura, Dějepis nebo Anglický jazyk a literatura.

Zdravotně sociální fakulta

Velký zájem budoucích vysokoškoláků přilákalo podle mluvčího také Simulační centrum pro zdravotnické obory Zdravotně sociální fakulty, ve kterém moderními metodami za využití sofistikovaných modelů a přístrojů připravuje budoucí zdravotnický personál pro své povolání. Ve dvoupodlažní budově si zájemci mohli prohlédnout standardní nemocniční pokoje, jednotku intenzivní péče, porodní sál s neonatologií, autentickou část sanitky rychlé záchranné služby i další zázemí odpovídající reálnému prostředí nemocnic.

Absolutní vítězové Jihočeské sestřičky jsou z Jihočeské univerzity.
Absolutní vítězové Jihočeské sestřičky jsou z Jihočeské univerzity

Zájemcům o vysokoškolské studium se představila také Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity. Tato výzkumně zaměřená fakulta nabízí nejen špičkové vzdělání v přírodních vědách, ale připravuje pro své povolání také učitele středních škol (matematika, fyzika, chemie, geografie, biologie a informatika). "Učitelské studium je dvouoborové, uchazeč tedy volí kombinaci dvou aprobačních předmětů. Fakulta nabízí také některé kombinace ve spolupráci s Filozofickou fakultou a Teologickou fakultou. Úspěchem je také získání akreditace pro profesní bakalářský studijní program Aplikovaná informatika a pro navazující magisterský mezinárodní studijní program MAID (Artificial inteligence and Data Science program) ve spolupráci s Technische Hochschule Deggendorf," upřesňue Štěpán Kuděj.

Teologické studium

Zájemci o studium Teologické fakulty se mohli s vyučujícími a studenty setkat jak osobně v dopoledních hodinách, tak virtuálně v rámci odpoledních on-line prezentací. I letos se uchazeči mohou hlásit na bakalářské, navazující magisterské a doktorské studijní programy, a to na Filosofii, Teologii, Religionistiku, Sociální a charitativní práce a na Pedagogiku volného času. Studovat lze v prezenční i kombinované formě. Fakulta nabízí i široké spektrum kurzů celoživotního vzdělávání, jehož součástí je také Univerzita třetího věku.

Budoucí učitelé

Pedagogická fakulta přichází v reakci na požadavky měnícího se světa s novou koncepcí přípravy učitelů „Učitel Pro Futuro“. Velký zájem je nejen o specializace studijního programu Učitelství pro základní školy, kterých fakulta nabízí celkem 16, ale také např. o studijní programy pro přípravu učitelů středních škol (Tělesná výchova, Hudební výchova a Základy společenských věd), Psychologii, nebo Speciální pedagogiku. Tu nově fakulta akreditovala také pro navazující magisterské studium. Další novinkou je akreditace nového bakalářského studijního programu Asistent se zaměřením na vzdělávání a informatiku.

"Fakulta rybářství a ochrany vod, která je svým zaměřením a nabídkou programů jedinečnou v České republice i ve střední Evropě, připravila pro zájemce o studium celodenní program s ukázkami modelů rybníků i živočichů, mikroskopických technik používaných nejen při studiu reprodukce ryb, ukázkami aplikací moderních technologií v akvakultuře, ale i ochutnávku ryb a rybích výrobků z fakultní zpracovny ryb. Fakulta zájemcům nabízí vzdělání v programu Rybářství a v programu Ochrana vod.," naznačuje mluvčí univerzity.

Snímek z archivu Národního zemědělského muzea, exponát lnářského modráka.
Lnářský modrák slaví sto let, ve Výmaru servírovali skutečného kapra na modro

Po celý Den otevřených dveří informovali studenty o možnostech a výhodách studia i zástupci Zemědělské fakulty. Vyjma získání podrobných informací k přihláškám a nabízeným studijním programům si návštěvníci mohli prohlédnout zázemí fakulty, laboratoře i špičkovou techniku, kterou fakulta disponuje, např. robotickou ruku pro automatizované dojení skotu, drony nebo geodetické a meteorologické přístroje, stejně jako ukázky umělé inteligence a zpracování obrazu.

Přímo v budově rektorátu na Branišovské ulici byl k dispozici informační stánek, na kterém studenti Jihočeské univerzity podávali základní informace o fakultách i oborech a navigovali středoškoláky do jednotlivých budov a přednáškových prostor. Současní studenti návštěvníkům také více přiblížili studentský život na univerzitě a pomohli jim v orientaci na webových stránkách fakult i na centrálním webu univerzity.

Uchazeči o studium naleznou veškeré informace o studijních programech také na stránkách www.jcu.cz a webových prezentacích jednotlivých fakult.