Jak zmínil mluvčí JU Štěpán Kuděj, adresná pomoc pak spočívá především v poskytnutí mimořádných a sociálních stipendií, v pomoci s poskytnutím či nalezením ubytování. „Například vedení Přírodovědecké fakulty hned po vzniku konfliktu na Ukrajině zřídilo postdoktorskou pozici pro ukrajinskou kolegyni, která již dříve s fakultou spolupracovala. Ta již přicestovala do republiky i s rodinou a brzy se na fakultě objeví,“ uvedl příklad z praxe.

Viktor z Ruska a Andrii z Ukrajiny studovali Zemědělskou fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Jsou kamarádi, bydleli spolu i na kolejích. Oba odsuzují ruskou agresi na Ukrajině.
Válka na Ukrajině přátele Viktora z Ruska a Ukrajince Andriiho nerozdělila

Fakulta k dnešnímu dni zřídila další tři postdoktorské pozice. Dále pak její děkanka Hana Šantrůčková rozhodla o poskytnutí sociálního stipendia pro ukrajinské studenty, kteří se kvůli zmrazení bankovních účtů na Ukrajině dostali do finanční nouze. Přírodovědecká fakulta také otevřela mimořádné přijímací řízení do doktorských studijních programů pro uchazeče z Ukrajiny.

Nabízí pomoc, zaměstnání i stipendia

"Zemědělská fakulta v nejbližší době přijme ukrajinského kolegu, který přicestuje i s rodinou, na akademickou pozici. Fakulta také poskytla stipendia některým ukrajinským studentům, kteří se dostali do finanční nouze, a ubytovala rodiny některých ukrajinských studentů," dodal s tím, že vedení fakulty také rozhodlo o přípravě ubytovacích kapacit pro zhruba 30 lidí z Ukrajiny ve své terénní stanici.

Studentská unie Jihočeské univerzity (SUJU) zřídila transparentní účet na pomoc svých ukrajinských spolužáků: Číslo účtu: 2902132095/2010

Teologická fakulta je připravena přijmout studenty z Ukrajiny a poskytne z vlastních zdrojů stipendium pro čtyři studenty do konce roku 2022. „Fakulta může svým ukrajinským studentům také zprostředkovat kontakt na ukrajinskou řeckokatolickou farnost v jižních Čechách, to znamená na etablovanou ukrajinskou komunitu dlouhodobě žijící v regionu. Stejně tak lze poskytnout služby fakultního pastoračně psychologického centra a zprostředkování duchovní péče,“ uvedl Kuděj.

Zajišťují pedagogy, psychology i překladatele

Pedagogická fakulta JU zajišťuje ve spolupráci s českobudějovickým magistrátem a s Krajským úřadem Jihočeského kraje také odborníky pro Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině (KACPU). "Konkrétně se jedná o sociální pedagogy, speciální pedagogy a psychology, rovněž o tlumočníky. Dále fakulta realizuje díky iniciativě svých studentů pedagogickou asistenční práci v mateřských a základních školách, kam nastupují děti ukrajinských uprchlíků," vysvětlil mluvčí univerzity.

Auta v jižních Čechách v úterý 15. 3. 2022 pokryly kapky deště zbarvené prachem ze Sahary. Takhle to vypadalo ve středu ráno.
Prach ze Sahary dorazil i na jih Čech. Auta budou muset do myček

V souvislosti s událostmi na Ukrajině a díky dlouholetým vazbám na některé ukrajinské univerzity, které má Pedagogická fakulta JU, se v rámci kreditové mobility projektu Erasmus+ povedlo podpořit kolegy z užhorodské univerzity (The Eastern European Slavic University/ Східноєвропейський слов'янський університет). Při jejich nedávném březnovém pobytu na Pedagogické fakultě JU se rektorka užhorodské univerzity Ljudmila Nesuch a prorektor Stepan Selmenský účastnili i jednání s vedením fakulty.

"Bylo dohodnuto, že se podle charakteru situace pokusí zprostředkovat svým studentům i vyučujícím možnost studovat v rámci programu Erasmus na Pedagogické fakultě JU, zároveň budou vyhledávat zájemce z řad středoškolských studentů o studium v nultých ročnících od dalšího akademického roku. Prorektor Selmenský hovořil i o svých kontaktech na základní a sportovní školy v Podkarpatí a v Kyjevské oblasti. Až to situace umožní, začne společná příprava jednoho či dvou letních táborů pro tyto děti," přiblížil budoucí spolupráci.

Také vysokoškolská psychologická poradna JU, která je zřízena při Pedagogické fakultě, je připravena poskytnout okamžitou pomoc ukrajinským studentům a zaměstnancům univerzity v jejich mnohdy tíživé životní situaci.

Kurzy češtiny, studentské sbírky i balíčky potravin

Filozofická fakulta od dubna otevře mimořádný intenzivní kurz českého jazyka pro 25 osob. Tento kurz nabídne zájemcům zdarma. „Filozofická fakulta také udělila měsíční stipendium všem svým ukrajinským studentům, a to až do konce tohoto akademického roku, do června letošního roku,“ doplnil Kuděj.

Třída pro ukrajinské děti, které spolu s rodinami prchly před válkou ze své vlasti, se v pondělí otevřela v Základní škole v budějovické Nové ulici.
Uprchlíci z Koločavy už se z hotelu přestěhovali do rodin, bydlí i u starosty

Stejně tak Ekonomická fakulta vyplatila mimořádná stipendia 26 studentům z Ukrajiny. "Pro studenty také společně s partnerem fakulty (společností Jednota spotřební družstvo České Budějovice) připravila balíky s potravinami a hygienickými potřebami a poukázky na nákup těchto potřeb. Zároveň již zajistila ubytování rodinným příslušníkům studentů ve dvou bytech, které má fakulta k dispozici," poznamenal.

Zdravotně sociální fakulta podporuje inciativu studentů 2. ročníku oboru Civilní nouzová připravenost, kteří se rozhodli také přispět na pomoc lidem na Ukrajině a uspořádali v budovách fakulty sbírku léků, zdravotnického materiálu a zdravotnických potřeb. Sbírka potrvá do 19. března.

Ubytovali 33 válečných uprchlíků

Postdoktorskou či Sabatical pozici je připravena poskytnout také Fakulta rybářství a ochrany vod. "Ta už obsadila své ubytovací kapacity právě rodinami studentů a zaměstnanců fakulty. Celkem se podařilo ubytovat 33 osob, kterým fakulta nyní pomáhá i s dalšími potřebami," vyčíslil.

Vedení JU navíc vypisuje dvě nové univerzitní postdoktorské pozice pro ukrajinské akademiky. Kromě toho také JU umožní řešitelům individuálních projektů Grantové agentury Jihočeské univerzity rozšířit svůj tým o ukrajinskou kolegyni či kolegu v doktorském či magisterském studiu, přičemž takovým projektům příslušně navýší finanční podporu.

Pomoc s uplatněním ukrajinských kolegyň a kolegů nabízí také spřátelené Biologické centrum Akademie věd ČR, a to v odpovídajících oblastech evoluční biologie, biomedicíny a ekologie v rámci svých Ústavů parazitologie, entomologie, hydrobiologie, půdní biologie a molekulární biologie rostlin. „Dále pak ředitel Kolejí a menz (KaM) JU vydal ve čtvrtek 24. února rozhodnutí o poskytnutí slevy na ubytování pro ukrajinské studenty ve výši 50 procent,“ uzavřel Štěpán Kuděj výčet pomoci.

Iniciativa a pomoc přichází i od samotných studentů. Studentská unie Jihočeské univerzity (SUJU) zřídila transparentní účet na pomoc svých ukrajinských spolužáků: Číslo účtu: 2902132095/2010. Peníze poslouží na částečné pokrytí nákladů spojených s ubytováním ukrajinských studentů na KaM. Jedná se o adresnou pomoc studentům registrovaných prostřednictvím formuláře na webu JU.

I studentský spolek ESN USB Budweis pomáhá. Jeho členové uspořádali sbírku zdravotnického materiálu. Podrobnosti ke sbírce spolek zveřejňuje na svých profilech na sociálních sítích. Další sféru pomoci představuje finanční sbírka realizovaná na základě prodeje odznaků, které navrhli studenti Katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty JU.