"Soutěž je určena pro všechny studenty jihočeských středních a vyšších odborných škol, učilišť, žáky ZŠ či víceletých gymnázií a pro další mládež od 15 let do 21 let," uvedl za pořadatele František Tylšar, předseda Jihočeského klubu Obce spisovatelů. Zúčastnit soutěže se lze s příspěvkem z oboru poezie nebo prózy, každý soutěžící ale může nabídnout porotě jen jednu práci.

Základní podmínky soutěže:
- každý soutěžící se účastní pouze jedním příspěvkem
- práce musejí být zaslány e-mailem na adresu: tyyna@seznam.cz (v doc nebo docx)
- příspěvky nesmějí být dosud publikovány ani zaslány do jiné literární soutěže
- psát lze poezii i prózu
- práce budou výhradně v českém jazyce
- rozsah příspěvků je maximálně 3 strany strojopisu, řádkování 1,5
- práce posoudí odborná porota složená ze členů klubu
Téma letošního ročníku je Škola – základ života a uzávěrka příjmu soutěžních prací je 31. března 2018.