Tradiční vánoční expozice, tentokrát s názvem Ten vánoční čas dočkali jsme zas, nabídne mozaiku osobností jihočeské lidové kultury a jejích tradic. Potrvá do 6. ledna. Podle garantky výstavy Marcely Mackové zde poznáte tvůrce, jejichž úcta k tradici, talent, řemeslná zručnost i umělecký cit přesahuje hranice regionu. Seznámíte se se sedmnácti osobnostmi, které byly oceněny jako Nositelé tradice lidových řemesel od Ministerstva kultury České republiky a Cenou hejtmana Jihočeského kraje za rozvoj a udržování lidových tradic regionu.

„Tradiční lidová kultura tvoří nedílnou součást kulturního dědictví každé země. Získali jsme od našich předků nádherný odkaz a je jen na nás, jak ho v současnosti využijeme i s jakým respektem a citlivostí s ním budeme zacházet,“ říká garantka. Mezi tvůrci budou představeni Jiří Drhovský, Zdeněk Kubák, Milan Macho, Ludmila Domino᠆vá, Miroslav Stecher, Jiří Honiss, Ing. Pavel Sarauer, Ivanka Wolková, Marie Flašková, Pavel Rouha, Jan Smrt, Jaroslav Frencl, Alena a Martin Rabochovi, Sedlická krajka o.p.s., Miroslav Pelikán, Ivana Stará a Růžena Vinciková.

Druhá expozice nazvaná S tím se muší něco udělat má podtitul 95 let činnosti Národopisného sdružení při Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích. Dozvíte se díky ní něco o zajímavém klubu, který působí při Jihočeském muzeu již téměř jedno celé století a ovlivnil podle tvůrců výstavy nejen jihočeskou lidovou kulturu a její roli v historicko-společenském kontextu, ale i stál u vzniku jihočeského národopisu coby samostatného vědeckého oboru.

„V letošním roce 2020 si Národopisné sdružení při Jihočeském muzeu připomíná neuvěřitelných pětadevadesát let od svého založení,“ vysvětluje Marcela Macková a pokračuje: „Během jeho bohaté historie se v něm vystřídalo mnoho nadšenců, zájemců o jihočeský národopis a historii vůbec a sdružení také vychovalo a inspirovalo bezpočet historiků, folkloristů, lidových tvůrců, řemeslníků a umělců. Právě jejich zásluhou se zachovalo mnoho informací o jihočeském regionu, jeho lidovém oděvu, zvykosloví, písních, tancích, stravě i řemeslech a profesích, významných písmácích a osobnostech i důležitých místních událostech,“ přibližuje Marcela Macková.

Jihočeské muzeum momentálně smí zaplnit 25 % návštěvnické kapacity. Přijít můžete od úterý do neděle a o svátcích od 9 do 17.30 h. Vstupné 90/25 Kč.