Covidový semafor k 22. 9. 2020.Zdroj: mzcr.czKrajská hygienická stanice v Českých Budějovicích vydala mimořádné opatření (zde), podle něhož se ve školách od 5. do 18. října, tedy po dobu dvou týdnů, nebude společně zpívat (výjimku mají mateřské školy) a nebude tělocvik (s výjimkou MŠ a prvního stupně základních škol). "V průběhu září se onemocnění dotklo devadesáti školských zařízení v kraji, čtyři školy jsou v současné době zavřené," dodává v odůvodnění ředitelka KHS Kvetoslava Kotrbová. "Při zpěvu a tělesné výchově dochází k vyšší zátěži dýchacího systému a snazšímu proniknutí viru do dýchacích cest, při hodinách tělesné výchovy není možné dodržovat rozestupy v šatnách a bránit tak kontaktu mezi jednotlivými žáky a studenty. … Jedná se o činnosti, při nichž může docházet k masivnímu šíření kapének."
Hygiena opatření projednala s Ministerstvem zdravotnictví i Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. 

Teď je na něm podle informací, které školy dostaly, celý jihočeský kraj zeleně, ředitelé škol ale netuší, jestli ho ministerstvo zdravotnictví do konce týdne nezmění. "V zelených krajích, kde jsou oranžové okresy, může krajská hygiena svým rozhodnutím střední školy uzavřít, nicméně to rozhodnutí musí padnout dneska (tj. ve čtvrtek 1. října, pozn. red.), aby bylo zítra jasné, které školy budou od pondělí zavřené," řekl na tiskové konferenci ve čtvrtek před polednem minsitr vnitra Jan Hamáček. 

Kromě Jindřichohradecka a Písecka jsou oranžové všechny okresy v kraji, tj. České Budějovice, Český Krumlov, Prachatice, Strakonice a Tábor.  

Ministerstvo zdravotnictví v tiskové zprávě k uzavírání škol ze 30. září píše: "V krajích, které jsou podle platného semaforu zelené – Jihočeský, Liberecký, Královéhradecký a Olomoucký kraj – dochází k omezení provozu škol s výjimkou mateřských škol, a dále školských zařízení podle školského zákona a vysokých škol podle zákona o vysokých školách tak, že součástí vzdělávání není zpěv a sportovní činnosti, s výjimkou prvního stupně základního vzdělávání v základní škole." A z této informace vycházel, jak potvrdila krajská tisková mluvčí, Hana Brožková, i krajský školský odbor. "Na odboru právě připravují a rozesílají informace školám," uvedla.

"Nám přišla zpráva z Krajské hygienické stanice od paní ředitelky odboru hygieny dětí a mladistvých, že Jihočeský kraj zůstává zelený, tzn. že učíme," potvrdila ředitelka českokrumlovského gymnázia Hana Bůžková. "Výjimkou jsou sportovní činnosti a hudební výchova a zpěv." Že škola nebude muset přecházet v pondělí na distanční výuku, nevěděla do poslední chvíle, a proto si to zjišťovala sama. "Žádné informace jsme předem nedostali, zjistili jsme to až ve chvíli, kdy jsem se dotázali," svěřila ředitelka gymnázia. "Poslední semafor je platný od 16. do 22. září a teď netušíme, jaký je. Ani jestli ho třeba zítra nezmění, nevíme. Ve zprávě z hygieny se píše, že pokud dojde ke změně, budou nás informovat. Pokud jde tedy o nás a v tuto chvíli, tak učíme."

"Dostal jsem od našeho zřizovatele, tedy Jihočeského kraje, dopis, kde se píše, že kraj byl označen podle platného semaforu jako zelený," potvrdil i ředitel českobudějovické ZUŠ PIaristické náměstí. "Dochází k omezení provozu škol pouze ve smyslu v omezení zpěvu, což beru jako sborový zpěv, nikoli individuální výuku. Takže distanční výuka by se nás týkat neměla."

Na distanční výuku jsou připravení na Střední odborná škola zdravotnická a Střední odborné učiliště v Českém Krumlově. Jestli k ní budou muset přistoupit, ale nepředvídali. "Čekali jsme na vyjádření, s ničím jsme dopředu nepočítali," svěřila se ředitelka školy Martina Kokořová. "A jsme rádi, že budeme mít běžnou výuku."

Zákazy koncertů, hromadných akcí pro více než 10 lidí atd. v kraji platí stejně jako ve zbytku země. Usnesení vlády z 30. září o přijetí krizového opatření najdete zde