Obavy tiskařů se minulýtýden naplnily – akciová společnost Obchodní tiskárny (dřívější Jihočeské tiskárny) k 31. lednu 2011 definitivně končí.
„Představenstvo akciové společnosti Obchodní tiskárny Kolín (OTK), kam jihočeská divize patří, ve čtvrtek rozhodlo o ukončení výroby,“ uvedl marketingový ředitel společnosti Tomáš Latinák.

„Hlavním důvodem je reakce na stupňující se tlak na prodejní ceny, který byl ve vysoce konkurenčním odvětví ještě více umocněn krizí. Aby byla společnost schopna obstát na trhu a zajistit rozvoj, musí hledat cesty ke snižování nákladů.“

Plánovaný termín ukončení výroby je 31. ledna 2011. „K tomuto datu budou s nejvyšší pravděpodobností ukončeny pracovní poměry se zaměstnanci,“ pokračuje Tomáš Latinák. „Tento krok se dotkne asi padesátky lidí. Některým v případě zájmu nabídneme pracovní pozici v Kolíně.“
Obchodní tiskárny v Č. Budějovicích se specializovaly na oblast lehké kartonáže a tisk reklamních letáků a plakátů. Výroba etiket se již centralizovala v Kolíně. „Záměr o vybudování nového segmentu lehké kartonáže v Českých Budějovicích se nepodařilo naplnit natolik, aby byl objem výroby dostatečný pro další fungování divize,“ doplnil Tomáš Latinák.

„Nepřekvapilo mě to,“ říká bývalý zaměstnanec tiskáren Miroslav Randák. „Od roku 2004 nám sebraly OTK valnou část sortimentu a ničily nás jako konkurenta na trhu. Tohle je důsledek.“ Ředitel jihočeské divize Zdeněk Hrubeš měl v pátek dovolenou a podle slov jeho zástupce se k ukončení provozu může vyjádřit jen Tomáš Latinák.