Do čeho se v kraji investuje.Zdroj: Ondřej PaulasJak ale sám Josef Knot uvedl, Jihočeský kraj za dobu své existence vynaložil nemalé finanční prostředky právě na modernizaci silniční sítě, která byla převzata od státu, výstavbu nových komunikací, opravu nebo rekonstrukci mostů. „Tyto investice byly financovány nejen z rozpočtu kraje, ale také z různých evropských dotací a od roku 2015 pravidelně i prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury,“ přiblížil jejich financování.

Současně s tím dodal, že administrace žádostí o dotace byla v prvních letech značně náročná. „A to nejen administrativně, ale též personálně. Metodická pomoc totiž de facto neexistovala, poskytovatelé dotací často měnili požadavky i v samostatném průběhu realizace akce,“ uvedl Josef Knot s tím, že v dnešní době jsou žádosti i samotné administrace řešeny již elektronicky, což mírně snižuje náročnost celého procesu.

Investiční akce je ale i tak nutné připravovat vždy v náležitém časovém předstihu. „Legislativní proces v České republice je čím dál víc komplikovaný. Je potřeba skloubit požadavky investičních akcí s požadavky stavebního zákona, zákona o zadávání veřejných zakázek a dalších zákonů, směrnic, pokynů, vyhlášek, metodik, kdy tyto prochází neustálými většími či menšími změnami,“ vysvětlil krajský náměstek.

Co mu v našem kraji chybí k dokonalosti? „Jestli nám něco chybí, tak je to dálnice. Rád bych, aby zde konečně existovaly dva dálniční tahy. Jeden by byl Budějovice – Písek – Praha. Druhý pak Budějovice – Tábor – Praha. Kdyby byly tyto dva dálniční tahy dokončené celé, to znamená, aby byly minimálně dokončené úseky Písek – Praha a D4, k tomu udělaný čtyřpruh mezi Pískem a Budějovicemi a byla kompletně dodělaná dálnice D3 až na hranice. To by Jihočeskému kraji slušelo,“ řekl Josef Knot, který má nejraději rodné Písecko. „Písecké hory jsou krásné, turistické.

Byl bych rád, kdyby zůstaly takto zachovány i pro budoucí generace. Mám rád Orlicko, Zvíkovsko a Lipensko,“ odpověděl na otázku, kde je v jižních Čechách nejšťastnější.

Stavba dálničního obchvatu Českých Budějovic.
Na trasu dálnice povolají na průzkum pyrotechniky

Josef Knot (*1972) PRO JIŽNÍ ČECHY
1. náměstek hejtmanky Jihočeského kraje
Josef Knot (PRO JIŽNÍ ČECHY)Zdroj: Deník / Radka DoležalováCo má na starost:
investice kraje, koordinace a realizace velkých projektů kraje, příprava všech krajských projektů před podáním žádostí o granty a příspěvky z jiných než krajských zdrojů
správa a administrace krajských projektů, projektů příspěvkových organizací a projektů krajem zakládaných obchodních společností
podpora vědy, výzkumu a vývoje, agenda VTP a JAIP
podpora konkurenceschopnosti jihočeských podniků a podnikatelů
podpora hospodářsky slabých oblastí
územní plánování (jen samosprávné úkony) přes᠆hraniční spolupráce v rámci svěřené kompetence