Jak informoval mluvčí jihočeský celníků poručík Radek Kréda, jeho cílem je seznámit s poznatky o úkrytech ve vozidlech a úkonech s tím souvisejícími co nejvíce svých kolegů v rámci oddělení mobilních dohledů napříč celou republikou.

"V polovině prosince se proto rozjel do Rozvadova a o získané se podělil s vedoucími odborů dohledu jednotlivých celních úřadů a s kolegy z oddělení mobilního dohledu z Celního úřadu pro Plzeňský kraj," přiblížil dála.

Se sedmi kolegy z Německa, Rakouska, Dánska, Kypru, Lucemburka a Itálie na zkušenou vyrazil příslušník českobudějovického oddělení mobilního dohledu nadstrážmistr Petr Čejka.
Jihočeský celník absolvoval prestižní kurz ve Finsku. Umí najít úkryty v autech

Jak doplnil sám Petr Čejka pro tuto příležitost si připravil několik prezentací. „Měl jsem připraveno několik prezentací, ale také nářadí a náčiní. Kromě teorie jsme si tedy mohli prakticky vyzkoušet, jak jednoduché je provést kontrolu například motorového prostoru vozidla, nebo demontáž boční stěny palubní desky“, popsal nadstrážmistr.

Do Rozvadova kromě vedoucích odborů dohledu zavítali též pracovníci Odboru 33 Dohledu Generálního ředitelství cel a pracovníci mobilního dohledu z hlavního města Prahy. „Jsem rád, že mohu získané dovednosti předávat dále. Mám radost, že i kolegové měli možnost vidět, jak snadné je za pomoci jednoduchého nářadí provést kontrolu přímo v provozu," podotkl na závěr Petr Čejka.

Nadstrážmistr Petr Čejka pracuje u jihočeských celníků od března 2021, jeho pracovištěm je oddělení 62 tzv. mobilní dohled v Českých Budějovicích. Během kurzu zaměřeného na prohledávání vozidel navštívil i hlavní město Finska Helsinky. Kurz se uskutečnil v srpnu v obcích Ylike a Vaalimaa, na hraničním přechodu s Ruskem. Během něj rozebírali vozidla VW Passat a Škoda Octavia.