Jihočeský hejtman Jiří Zimola podal trestní oznámení na Radima Jančuru, majitele Student Agency, pro podezření ze spáchání trestného činu vydírání podle § 175 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, a trestného činu pomluvy podle 184 odst. 1, 2 stejného zákona.

Důvod je dle Jiřího Zimoly následující: „Před několika dny se na mne formou SMS zprávy obrátil Radim Jančura s tím, že chce pokračovat v provozu svých žlutých autobusů Student Agency na lukrativní trati Praha – České Budějovice – Český Krumlov s tím, že mu náš odbor dopravy nechce tuto přepravu povolit. Dle zmíněného odboru licenci pro tuto trasu, protože začíná v Praze, vydává pražský magistrát jako příslušný pověřený dopravní úřad a jihočeský krajský úřad se k této licenci v rámci přeneseného výkonu státní správy vyjadřuje pouze formou stanoviska. Důležité je ono v rámci přeneseného výkonu státní správy, neboť to znamená, že hejtmanovi kraje samozřejmě nepřísluší do tohoto výkonu jakkoli zasahovat."

Toto stanovisko hejtman následně sdělil i Radimu Jančurovi. V několika následujících SMS zprávách mu Radim Jančura odpověděl, že mu v tomto nevěří a že je to jeho osobní politická odpovědnost. „Když jsem ho znovu upozornil na to, že mě navádí k trestnému činu, odpověděl mi, že jde proti mně připravit kampaň, jestliže, jak jsem pochopil, rozhodnutí našeho krajského úřadu nezvrátím. Protože jsem nevěděl, zda jde o vážně míněnou výhružku, či jen provokaci, věc jsem až do dnešního dne neřešil," popisuje Jiří Zimola.

Protože se ale v těchto dnech objevily letáky, podepsané Radimem Jančurou, kde je kritizováno zadávání autobusové dopravní obslužnosti a hejtman Jiří Zimola je v letácích v této souvislosti nařčen z klientelismu, podal jihočeský hejtman v úterý výše zmíněné trestní oznámení na českobudějovické státní zastupitelství.

E-mailovou komunikaci mezi hejtmanem Jiřím Zimolou a Radimem Jančurou najdete ZDE

SMS komunikaci Radima Jančury s hejtmanem Jiřím Zimolou najdete ZDE