„Cílíme zhruba na 30 procent Jihočechů s nejnižšími příjmy, kteří mohou mít reálné problémy zvládnout letošní podzim a zimu. Chceme podpořit jihočeské rodiče, kteří se aktivně starají o budoucnost svých dětí, aby nemuseli omezovat zejména jejich mimoškolní rozvojové aktivity. A také ty, kteří se starali o nás a jsou jednou z nejzranitelnějších skupin ve společnosti, tedy naše seniory,“ vysvětlil ve čtvrtek na tiskové konferenci hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba. „Jihočeský kraj, stejně jako města a obce, vybírá v tomto roce více peněz na daních. To je logicky spojeno s inflací a vyšším výběrem DPH. Kraj má na druhé straně i vyšší výdaje, ale v této chvíli jsme přesvědčení, že je naší povinností část těchto příjmů využít na pomoc nejzranitelnějším skupinám Jihočechů, na které neutěšená ekonomická situace dopadá nejvíce,“ řekl hejtman s tím, že kvůli vyhlášenému programu rozhodně nebude nutné vytvářet deficitní krajský rozpočet a nijak zásadně se neomezí prioritní investice.

Jihočeští hasiči vyrazili na pomoc při likvidaci rozsáhlého požáru na Hřensku.
OBRAZEM: Hasiči z jihu Čech už zasahují u požáru lesa v Českém Švýcarsku

"V současné době jde o nejohroženější skupiny obyvatel a my je v tom prostě nesmíme nechat," řekl k chystanému projektu pomoci 1. náměstek hejtmana František Talíř. "Rodičům dětí do tří let přispějeme jednorázově až čtyři tisíce korun, rodičům starších dětí pak stejnou částku poskytneme na jejich školní a mimoškolní aktivity. Seniorům jsme připraveni poskytnout pomoc ve výši dva tisíce korun ve chvíli, kdy jim stejnou částkou přispěje i jejich obec nebo město." Přesné parametry bude krajské zastupitelstvo schvalovat na mimořádném zasedání 15. srpna.

A proč s tímto plánem pomoci kraj přichází? "V současné době jsou ohrožení chudobou i lidé, kteří poctivě pracují, starají se o své děti nebo celý život odváděli svojí prací státu daně. Kvůli prudkému nárůstu cen ale musejí zásadně omezovat své společenské, kulturní nebo sportovní aktivity. Mnozí musí šetřit i na jídle. Jako představitelé kraje proto považujeme za správné, aby žádné dítě nemuselo kvůli finanční situaci přestat navštěvovat svůj koníček a rozvíjet svoje talenty a schopnosti. František Talíř, 1. náměstek jihočeského hejtmana.František Talíř, 1. náměstek jihočeského hejtmana.Zdroj: Archiv Fr. Talíře.A aby všechny jihočeské děti mohly v nadcházejícím školním roce absolvovat školu v přírodě nebo lyžařský kurz," říká František Talíř, pro něhož byla podpora rodin s dětmi jedním z pilířů předvolebních slibů. "Proto jsme v loňském roce prosadili porodné a proto nyní přicházíme s plánem pomoci v době prudkého růstu cen. Děti jsou dar a situace zejména vícečetných rodin dnes není vůbec růžová. Jako zastupitelský klub KDU-ČSL a TOP 09 – Společně pro jižní Čechy i celá krajská koalice stojíme na jejich straně," vysvětluje.

Kdo má nárok na pomoc? 
• Rodiny nebo rodiče samoživitelé žijící s dětmi ve společné domácnosti, kde příjem v rodině nepřesahuje 13 tisíc čistého na měsíc a osobu. 
• Samostatně žijící poživatelé důchodu (zejm. senioři pobírající starobní důchod nebo osoby pobírající invalidní důchod), jejichž příjem nepřesahuje 16 tis. Kč/měs
• Poživatelé důchodu (zejm. senioři pobírající starobní důchod nebo osoby pobírající invalidní důchod) žijící s manželem, partnerem či rodinou ve společné domácnosti, kde příjem nepřekročí 12 tis. Kč čistého/měs. na osobu

"Věřím že rodiče nebudou muset řešit dilema, jestli vůbec mohou dát několik tisíc na poplatek za hodiny klavíru v ZUŠ nebo sportovní trénink. A že seniorům pomůžeme překlenout toto složité období," uzavírá s tím, že politici tu mají být pro lidi, ne obráceně.

Jihočeský kraj by byl podle hejtmana první v republice, který by tak podpořil aktivní nízkopříjmové rodiny s dětmi a seniory žijící v našem regionu.

Myslí na ohrožené rodiny s dětmi i důchodce

Tento program má podle hejtmana Kuby zmírnit dopady vysoké inflace a růstu cen na rozvojové aktivity jihočeských dětí a seniorům a invalidním důchodcům s nízkými příjmy. Vznik tohoto dotačního programu podporuje celá jihočeská koalice a jedná se o cílenou, nikoliv plošnou pomoc.

„Kombinace inflace a vysoké účty za energie vystavuje jihočeské rodiny vysokému tlaku na zvládnutí běžných výdajů,“ osvětlil hlavní důvod zamýšlené podpory.

Rodiče podle něj nemusí finančně zvládat placení kroužků jako je angličtina, plavání, fotbal, lyžařské kurzy, či obědy v jídelně. S tím vším by mohl tento program Jihočechům pomoci. „I velká část seniorů má existenční problémy, nemohou si najít přivýdělek, zvýšit svůj příjem, musí vyjít z penze, či invalidního důchodu,“ dodal k druhé ohrožené skupině.

I Jihočeský kraj čeká těžké období, očekávají se vyšší výdaje. „Vybrali jsme více na daních, jsme přesvědčeni, že je naší povinností využít část příjmů pro pomoc nejzranitelnějším skupinám, která tato situace nejvíce ovlivňuje,“ vysvětlil Martin Kuba.

Plošná pomoc podle něj není správnou cestou. „Peníze jsou třeba i pro rozvoj kraje, proto jsme stanovili jasné podmínky,“ uvedl dále. Plánují hradit školní a mimoškolní aktivity v prvním pololetí školního roku do výše čtyř tisíc korun na dítě. Vztahuje se to nejen na kroužky, aktivity základních uměleckých škol, sportovní aktivity a členství v klubech, ale i obědy, ubytování na internátu, školu v přírodě či lyžařské a jazykové kurzy.

Pro zaměstnané plnící podmínky

Rodiče musí prokázat, že příjem jedné osoby v domácnosti nepřesahuje 13 tisíc korun (čtyřčlenná rodina max. 52 tisíc – tedy rodiče max. příjem 26 tisíc, děti 0 Kč.), dále pak, že nejsou více jak půl roku v evidenci pracovního úřadu a další. „Tento program není koncipován pro ty, co se dlouhodobě vyhýbají zapojení do pracovního procesu. Partnerem kraje pro vyplácení příspěvku nebudou rodiče, ale organizace, kam dítě dochází na činnost. Ty se budou moci přihlásit a uplatnit nárok na finanční podporu,“ naznačil praxi.

U dětí ve věku od 0 do 8 let, které jsou doma s rodiči, na mateřské, rodičovské, či ze zdravotních důvodů pobírají příspěvek na péči, bude partnerem pro výplatu obec, či město, kde mají trvalé bydliště. „Města a obce se budou moci přihlásit do dotačního programu a když rodiče prokážou splnění podmínek, vyplatí jim danou částku, kraj vše samosprávě zpětně proplatí v plné výši,“ dodal Kuba.

Od samospráva bude kraj potřebovat spolupráci ohledně vyčlenění administrativních pracovníků. „Kraj poskytne peníze, od obcí potřebujeme jen pomoc s administrativou,“ zmínil.

Na příspěvek dosáhne třetina seniorů

Podle náměstka hejtmana Tomáše Hajduška v jižních Čechách žije na 140 tisíc důchodců a nárok na podporuje bude mít asi třetina (50 tisíc z nich), náklady z krajského rozpočtu by činily 80 milionů.  V kategorii dětí by se měla pomoc dotknout zhruba 9 tisíc dětí do 3 let (z 26 tisíc), což je náklad 34 milionů. V kategorii 4 roky až střední škola žije v jižních Čechách 100 tisíc dětí a na příspěvek by mohlo dosáhnout na 35 tisíc z nich, což by pro kraj znamenalo výdaje ve výši 140 milionů. „Celkové náklady kraje odhadujeme na 250 milionů,“ vyčíslil náměstek.

Osobně projekt vítá a je rád, že se na jeho vzniku mohl podílet. „Jsem rád, že nejde o peníze, které dostanou rodiče do ruky, ale budou účelově vázané ve prospěch sportovních a vzdělávacích aktivit. Díky kritériím míříme přímo na část populace, jde o vybranou skupinu lidí, která skutečně podporu potřebuje,“ míní.

Podílet se budou města i obce

Navíc podle jeho slov našli dobrý model spolupráce s obcemi a městy. „Nemůžeme aplikoval individuální sociální systém a nemáme takové administrativní zázemí, abychom to zvládli, proto apelujeme na spolupráci,“ dodala Hajdušek s tím, že zátěž se rozmělní mezi zhruba 630 obcí v jižních Čechách. „Jsme přesvědčeni o tom, že společně to zvládneme!“

Samostatně žijící senioři pobírající starobní, či invalidní důchod by mohli být nárok na vyplacení 4 tisíc korun, pokud jejich příjem nepřesahuje 16 tisíc korun. Pokud by senior prokázal, že má nárok, polovinu by mu vyplatil kraj a polovinu město, nebo obec, které se zaregistrovali do dotačního programu.

Poslední skupinou jsou senioři žijící s manželem, partnerem, či rodinou ve společné domácnosti, kde příjem na osobu nepřekračuje 12 tisíc korun čistého. V tomto případě by podpora činila 3 tisíce korun, polovinu by hradil kraj a polovinu samospráva.

Propočet na druhé největší okresní město

V Jihočeském kraji žije 638 tisíc obyvatel. Město Tábor obývá zhruba 35 tisíc lidí (5,4%). Spolupodíl by se v případě táborských seniorů dosahující na podporu z tohoto programu měl týkat částky 4,3 milionu.

Jak prokázat nárok na pomoc? 
• Příjem rodičů nebo rodiče ze zaměstnání za poslední ukončený kvartál. Pokud je OSVČ, pak údaje z daňového přiznání. U matky pokud pobírá rodičovský příspěvek. Příjmy všech členů rodiny žijících s dětmi ve společné domácnosti se sčítají. Do příjmů se započítávají rovněž starobní nebo invalidní důchod členů ve spol. domácnosti. 
• Potvrzení úřadu práce, že rodina pobírá příspěvek na bydlení. 
• Potvrzení úřadu práce, že rodina pobírá přídavky na děti. 
• Všechna tato potvrzení dokazují, že rodina má nižší příjem než 13 tis. Kč/měs na osobu.