Ministerstvo průmyslu a obchodu chystá dotační program na podporu malých prodejen na venkově. O účast má zájem i Jihočeský kraj.

Aby kraj pomohl udržet na venkově malé prodejny, zažádá si u Ministerstva průmyslu a obchodu o příspěvek, který může činit až tři miliony korun. Konkrétně v rámci dotačního programu Obchůdek 2021+, který vláda vyhlásila pro tento rok. Rozhodnutí rady kraje ze středy 25. srpna potvrdil náměstek hejtmana pro problematiku venkova Pavel Hroch.

„Záměrem programu je pomoci krajům s udržením provozu maloobchodu v obcích do 1 000 obyvatel. Nebo v obcích do 3 000 obyvatel, jejíchž místní části mají do 1 000 obyvatel, kde se nachází maximálně jedna maloobchodní prodejna s převahou potravin, nápojů a tabákových výrobků,“ nastínil Pavel Hroch s tím, že na podání žádosti má kraj čas do 29. října včetně.

Na financování provozu jedné prodejny smí kraj použít maximálně 100 tisíc korun. „Zájemci o dotaci se budou následně obracet na kraj, který pomoc nejprve předfinancuje ze svého a o proplacení dotace si požádají ex post. Pomoc z programu bude sloužit k úhradě provozních nákladů malých koloniálů. Například z ní bude možné hradit mzdy zaměstnanců, nájem, vytápění či osvětlení,“ upřesnil náměstek hejtmana pro problematiku venkova.

Podmínky pro žadatele o dotaci na podporu provozu venkovských prodejen jsou pak podle Hrocha následující:
1: Budova prodejny je ve vlastnictví obce a prodejnu provozuje obec
2: Budova prodejny není ve vlastnictví obce a prodejnu provozuje obec.
3: Budova prodejny je ve vlastnictví obce, ale prodejnu provozuje jiná podnikající právnická, nebo fyzická osoba.
4: Budova prodejny není ve vlastnictví obce a prodejnu provozuje jiná podnikající právnická, nebo fyzická osoba.
5: Prodejna musí být otevřena minimálně 5 dnů v týdnu, v obcích do 350 obyvatel minimálně 3 dny v týdnu, celoročně a musí zajišťovat minimálně prodej potravin.
6: V jedné obci, nebo její místní části nesmí být v době schválení žádosti více než jedna prodejna. Toto potvrzení vydá obec, na jejímž území se nachází maloobchodní prodejna žadatele.
7: Konečný příjemce podpory neukončí provoz podpořené prodejny ve lhůtě nejméně dvanácti měsíců od získání rozhodnutí o podpoře z programu kraje.