„Celkem jde o několik desítek akcí po celém kraji. Svaz vlastní a provozuje jednu z největších vodárenských soustav v zemi a udržovat ji stále v dobrém technickém stavu něco stojí. Pro záruku bezpečných dodávek velmi kvalitní pitné vody jsou tyto investice nezbytné,“ vysvětluje Antonín Princ, ředitel a předseda představenstva JVS, jehož vlastníkem je 267 obcí a měst.

Do této kategorie patří nově i vybudování záložních zdrojů, dieselagregátů na pěti hlavních čerpacích stanicích, které by je udržely v provozu i při náhlém plošném výpadku elektřiny. V Drhovli, Těšovicích a Hosíně práce začaly loni v říjnu a skončí letos v létě. Zbylé čerpací stanice Hlavatce a Bukovec budou dokončeny v roce 2025. Projekt, který celkem vyjde na 71 milionů Kč, podpořil Jihočeský kraj 49,2 miliony Kč. Tyto stanice jsou klíčové pro to, aby byly schopné vodu v potrubí dopravit do jednotlivých oblastí kraje i v případě blackoutu. Jde o 172 měst a obcí, v nichž žije na čtyři sta tisíc obyvatel. „Jedná se o zajištění pitné vody při krizových situacích a bez významného přispění krajské samosprávy by nešlo projekt realizovat,“ říká Princ.

Vodárenský svaz také pokračuje v obnově řadu surové vody z plavské úpravny ke štole ve Straňanech. Jedná se o 1293 metrů měřící II. etapu sedmikilometrového úseku Římov – Plav. Práce za 194 milionů Kč začaly loni v lednu a skončí v srpnu. Letos se při ukládání nového potrubí o průměru DN 1200 do země proinvestuje 48 milionů Kč. Ministerstvo zemědělství poskytlo na tuto etapu dotaci 135, 8 milionů Kč.

„Snažíme se získat finanční zdroje na další dvě etapy obnovy tohoto už půl století starého hlavního přívodního řadu surové vody z římovské přehrady. Na ně již vlastníme platná stavební povolení,“ uvedl Antonín Princ.

Modernizací prochází také technologie odvodňování vodárenských kalů plavské úpravny. Práce začaly loni v červnu a skončí letos v prvním čtvrtletí. Dosluhující kalolis bude nahrazen dvěma odstředivkami, pokrývajícími odvodnění veškeré produkce zdejších kalu. Letošní náklady dosáhnou 23 milionů Kč.

Pokračuje i obnova vodárenského dispečinku úpravny Plav, z něhož se řídí a monitoruje provoz celé 556 km dlouhé soustavy, včetně čerpacích stanic a vodojemů. Celkem jde asi o 70 objektů. Postupná obnova systému řízení si během několika let vyžádá téměř 100 milionů korun. V tomto roce půjde o 5 milionů Kč.

Dalších 7,5 milionů svaz vynaloží na zřízení nové předávací šachty a čerpací stanice pro připravované napojení Chotovin na Táborsku. Součástí akce je i posílení trafostanice a elektropřípojky do vodojemu Čekanice.

„Jde o rozvojovou investici, která bude dimenzována i pro výhledové připojení Mladovožicka na vodárenskou soustavu. Ta je stabilním zdrojem kvalitní pitné vody. Obce postižené nedostatkem vlastních zdrojů projevují čím dál větší zájem o napojení. V takových případech náš svaz připraví a vystrojí předávací místo se související potřebnou úpravou technologie. Vlastní přivaděč do konkrétní obce si již ale investují obce samy,“ poznamenal Princ.

Vodárenský svaz zároveň připravuje zpracování projektové dokumentace na další investiční akce příštích let.

„Je to vlastně nekončící proces, do něhož patří také získání příslušných povolení a financí. S tím souvisí příprava dlouhodobého plánu na dalších deset let, který pak schvaluje valná hromada, tvořená zástupci všech členských měst a obcí,“ uzavřel Antonín Princ.