Jak uvedl mluvčí jihočeských celníků poručík Radek Kréda, poprvé kontrolovali v katastrálním území Netřebic v místě výstavby dálnice D3 v úseku Třebonín – Kaplice-nádraží. Druhou kontrolu provedli v katastru obce Skřidla – Mojné, taktéž v místě stavby dálnice D3. "Obě kontroly byly ve spolupráci s inspektory Oblastního inspektorátu práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu," dodává.

V prvním případě pojali celníci dle poručíka Krédy podezření z umožnění výkonu nelegální práce a z nesplnění informační povinnosti zaměstnavatele podle zákona o zaměstnanosti u čtyř osob cizí státní příslušnosti. Ve druhém případě pak u tří osob cizí státní příslušnosti. "Zjištěná porušení si na místě převzali inspektoři oblastního inspektorátu práce k dalšímu řízení," popisuje mluvčí.

Další prohřešky

Jihočeští celníci dále při této činnosti přišli i na další dvě závadové osoby. "První z nich přesáhla setrvání v Schengenském prostoru 90 dní v průběhu 180denního období, a druhá byla dokonce v pátrání kvůli nenastoupení do výkonu trestu odnětí svobody. Obě jsme předali policii," konstatuje Radek Kréda.

Příslušníci jihočeského celního úřadu také odhalili nedoplatky za přestupky v silniční dopravě a jiné správní delikty v celkové výši 15 600 korun. "Ty od dotyčných osob na místě vybrali," uvádí. close Poděkujte hasičům info Zdroj: Grafik redakce zoom_in Poděkujte hasičům

Cílem pravidelných kontrol cizinců je dle Krédových slov odhalení umožnění výkonu nelegální práce ze strany zaměstnavatelů, jehož důsledkem je neplacení daně z příjmů fyzických i právnických osob a rovněž odvodů na sociálním a zdravotním pojištění. "Kontroly ve spolupráci s inspektory Státního úřadu inspekce práce budou pokračovat," upozorňuje  mluvčí jihočeských celníků.