Sami účastníci projektu Zdokonalujeme se v angličtině – učíme se na zkoušku PET (Preliminary English Test), za nímž stojí českobudějovické Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám, si pochvalují výrazné jazykové zdokonalení, které se odráží ve větší jistotě a profesionalitě při výuce.
„Líbila se mi organizace celého kurzu,“ řekla v sobotu dopoledne přímo v KD Slavie při přebírání certifikátu Zdeňka Douchová, která učí v Kaplici v ZŠ Školní. „Nebylo to jen o konverzaci, ale také o využití angličtiny v hodině,“ doplnila Zdeňka Douchová.

Michal Bulíček, který působí v ZŠ Rudolfov zase uvítal, že kurz kombinoval klasické vyučování jako v jazykové škole a elektronickou výukou, kdy se dělaly úkoly přes počítač. Při zkouškách byl pro mladého učitele nejtěžší poslech. Současný certifikát ale nepovažuje v angličtině za „konečnou“. Chce se posunout i k těžším zkouškám. „Je to ale běh na dlouho trať,“ zmínil Michal Bulíček.

O výuku se staral i rodilý mluvčí Neil Kisby, který učí angličtinu v České republice téměř 20 let, na školách v Sezimově Ústí nebo v Táboře. „Někteří účastníci kurzu byli už předem připraveni a někteří začali téměř od nuly,“ přiblížil bezvadnou češtinou situaci na počátku kurzu Neil Kisby. „Myslím si, že pro ty, kteří začínali od nuly, byl největší úkol překonat zpočátku ten strach, ale nakonec se pohybovali na úrovni těch zpočátku lepších. Nebo je i předčili,“ doplnil Kisby.

Během dvouletého období, kdy se 150 pedagogů rozdělených do dvanácti studijních skupin vrátilo do role žáků, absolvovali angličtináři jednou za 14 dní čtyřhodinovou výuku. Na té se podíleli zkušení učitelé angličtiny ze středních škol a Jihočeské univerzity.

Právě její Britské centrum pod vedením Ivany Šamalíkové, které je jediným administrátorem mezinárodně platných cambridgeských zkoušek v jižních Čechách, hrály v projektu důležitou roli. Nedílnou součástí přípravy na závěrečné testy byly nejen hodiny s lektory, ale i četba na pokračování, procvičování gramatiky, rozšiřování slovní zásoby a pravidelné testy jazykové úrovně na Britském centru.

Účastníci měli možnost vykonat zkoušku PET nanečisto včetně rozhovoru s rodilým mluvčím. K závěrečné  zkoušce se posléze zaregistrovalo 144 účastníků projektu a 143 obdrží certifikáty. Jejich snažení mimo jiné může pomoct i dalším zájemcům o získání certifikátu University of Cambridge. Na základě zkušeností z projektu vznikne CD ROM, kde zájemci najdou vyzkoušené a prověřené materiály k přípravě na zkoušku PET.