Mezi těmi, kteří letos kandidují na českobudějovickou radnici, je také ředitel Jihočeského divadla Jiří Šesták.

Proč jste se jako ředitel divadla rozhodl kandidovat na radnici? Nebojíte se, že vás po volbách bude chtít proto někdo odvolat?
Vstupuji do voleb s nabídkou svých schopností a vůlí být občanům Českých Budějovic prospěšný i jinak než jako ředitel Jihočeského divadla. Za svou nabídku ručím dosavadní pověstí a prací. Připadá mi absurdní, aby někdo byl tak bezmezně hloupý a za tuto občanskou nabídku mě případně trestal. Vždyť by veřejně zrentgenoval svůj charakter a poctivost. Byla by to jeho hanba. Jeden ze zakladatelů evropského humanismu Erasmus Rotterdamský napsal Helvetiovi: Nesouhlasím s tím, co říkáte, ale až do smrti budu hájit vaše právo to říkat. Slušní lidé by akt pomsty neprovedli.
Je na voličích, aby se postarali o to, aby na budějovickou radnici zasedli lidé poctiví, slušní a ochotní pracovat pro obec. Mají dost času o kandidátech přemýšlet, zvažovat jejich dosavadní činy a rozhodnout se, které zástupce chtějí na radnici mít. Ne, nebojím se. Do voleb jdu také proto, aby tato otázka nemusela být v budoucnu pokládána.

Co pro vás znamená působit ve funkci ředitele Jihočeského divadla a co by současně přineslo i vaše působení na radnici?
Funkce ředitele je možností přinášet vize, iniciovat jejich realizaci a tak aktivně napomáhat kultivaci společenského prostředí jak Budějovic, tak částí Jihočeského kraje. Svou velikostí je Jihočeské divadlo nejvýznamnější kulturní institucí v jižních Čechách. V posledních letech dosahuje významných úspěchů, které významně překračují rámec regionu. Jako člen zastupitelstva bych rád napomohl jednak k hlubšímu chápání politiků o nenahraditelnosti živého umění pro obyvatele města a také k podpoře možností využití této kultury k ekonomické prosperitě.