Obřadní síň krematoria na hřbitově sv. Otýlie v Českých Budějovicích:

Úterý 23. dubna 2019

8.30 h Václav Košťál, 68 let, České Budějovice

9.30 h Jaroslava Marešová, nedožitých 83 let, Neplachov

12.00 h Marie Pechová, nedožitých 90 let, České Budějovice

13.00 h MUDr. Hana Lefanová, nedožitých 75 let, České Budějovice

14.00 h Mgr. Marcel Štroncer, 50 let, Hranice

Středa 24. dubna 2019

9.30 h Karel Valenta, 95 let, Mydlovary

10.30 h Josef Kříž, 85 let, České Budějovice

12.00 h Věra Jechová, 83 let, Třísov

14.00 h Zdeňka Hrdličková, 50 let, České Budějovice