Zatímco někteří obyvatelé sídiště Máj se na budovanou 700 metrů dlouhou komunikaci těší, neboť ušetří několikakilometrovou zajížďku, jiní proti ní protestují. Prodloužením Strakonické ulice až ke kruhovému objezdu na komunikacích E. Rošického a M. Horákové se podle občanů z blízkosti nové komunikace zvýší hlučnost, prašnost a koncentrace škodlivin v ovzduší. Na novém rondelu již stojí cedule, která zakazuje noční využívání budoucí silnice.

Plán: propojka bude v noci prázdná

Ještě včera dopoledne odkazovala řidiče dopravní značka na novém kruhovém objezdu na noční objížďku, která bude aktuální za téměř rok po dostavbě silnice. Podle ní nesmí vozy mezi 22. a 6. ho-dinou pokračovat ze Strakonické ulice přes rondel do právě připravované propojky s ulicí M. Horákové na sídlišti Máj. Musí sjet ke 170 vzdálené odbočce do ulice K Parku. Tak to má vypadat situace po dokončení komunikace. Do té doby bude tabule překryta.

Proč bude v noci zakázán průjezd do sídliště, jsme se zeptali náměstka primátora pro dopravu Františka Konečného: „Hluková studie dělaná v rámci projektu vyšla v noci nad hranici povolených limitů. Podmínkou krajské hygienické stanice tedy bylo, že v noci se tudy nebude jezdit – stejně jako po Modrém mostě u Polikliniky Jih. Ale v rámci zkušeního provozu chceme provést měření, které by potvrdilo či vyvrátilo matematický výpočet,“ předesílá František Konečný. Zdůrazňuje, že kvůli snížení hlučnosti je možné na budované silnici počítat s tzv. tichým asfaltem. 

Dvouproudá komunikace by měla být dostavěna v příštím květnu. „Na tu silnici čekáme léta!“ komentoval včera občan sídliště Máj Miroslav Trajer. „Všem nám zkrátí cestu a ti, kdo proti ní brojí, by se měli nesobecky zamyslet. Teď hluk a emise sužují lidi v ulicích Rošického a Nedbala, propojkou Strakonické s ulicí M. Horákové se provoz znatelně rozmělní,“ míní Miroslav Trajer.