„Letošních čtyřicet tři přihlášených dopravních řešení je v osmileté historii soutěže absolutním rekordem. Jihočeský kraj je zastoupen páteřní cyklostezkou v Českých Budějovicích,“ uvedl Radek Patrný z pořádající Nadace Partnerství.

Jihočeské krajské město se může pochlubit třeba stezkami podél řek. „Nevím jak to je s cyklostezkami ze sídlišť do centra, ale od nás z Rožnova do centra je to ideální, podél řeky se jede pořád po asfaltu,“ pochválil si cestu na kole podél Vltavy Pavel Skoumal z okrajové čtvrti města.

České Budějovice mají pro cyklodopravu podle jednoho z jejích zastánců Josefa Cepáka ideální podmínky. Podporu města pro kolaře však Cepák nepovažuje vždy za dostatečnou. Chybí mu třeba kolostavy u nádraží a má i další výhrady.

Malý průzkum Deníku ukázal, že k problematickým místům patří třeba Dlouhý most nebo samotné centrum města. „Jen se podívejte do Krajinské. Na části vozovky vyhrazené pro cyklisty běžně parkují auta a nikomu to nevadí,“ posteskl si Ondřej Svoboda z Pražského předměstí.

V červenci navštívila všechny soutěžní projekty odborná komise složená z dopravních odborníků, zástupců ministerstva dopravy, akademické sféry i neziskového sektoru. „Začátkem září vybere hodnotící komise na základě zjištěných informací vítězné projekty a nositele zvláštních cen,“ uvedl Radek Patrný.

Výsledky slavnostně vyhlásí nadace 17. září 2009 v Krásné Lípě, která se stala jedním z výherců předchozího ročníku. Soutěž již po osmé vyhlásila Nadace Partnerství pod záštitou Ministerstva dopravy. Jejím cílem je propagovat zklidňování dopravy a kvalitní dopravní řešení uskutečněná v České republice, která se mohou stát inspirací pro další obce a města.

Dopravních řešení s cílem zvýšit bezpečnost dopravy a celkovou kvalitu života, u nás podle Patrného rok od roku přibývá. Města a obce tím reagují na problémy, které přináší prudký rozvoj automobilové dopravy. Po zkušenostech ze zahraničí tak i v ČR přibývá míst, kde využívají výhod dopravního zklidňování.

Již třetím rokem je generálním partnerem soutěže společnost Škoda Auto. „Podpora projektů a opatření, která minimalizují střety mezi všemi účastníky dopravního provozu a zvyšují bezpečnost dopravy v obcích a městech patří v oblasti společenské odpovědnosti do našich priorit,“ prohlásil ředitel vnějších vztahů společnosti Radek Špicar.

Nadace Partnerství je nejvýznamnější česká nadace podporující projekty udržitelného rozvoje ve všech regionech České republiky. Během 18 let své existence podpořila formou nadačních příspěvků ve výši přes 213 miliónů korun už na 2 383 projektů nevládních neziskových organizací, škol, obecních úřadů i jednotlivců.

6 důvodů, proč zklidňovat dopravu

• přizpůsobit automobilovou dopravu prostředí sídla (snížením rychlosti projíždějících vozidel a jejich plošných nároků v ulicích)
• zvýšit bezpečnost provozu, zvláště ohroženějších skupin jeho účastníků (dětí, seniorů, lidí se sníženou pohyblivostí a cyklistů)
• zabránit nadřazování automobilové dopravy nad ostatními druhy dopravy
• snížit dopravní zátěž komunikací na míru únosnou pro dané území
• zabránit, aby doprava byla jedinou preferovanou funkcí v našich ulicích
• zvýšit estetickou funkci veřejného prostoru měst a obcí (např. volbou vhodného mobiliáře nebo doplněním veřejné zeleně)