Za uplynulých 24 hodin podle ředitelky Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje (KHS) Kvetoslavy Kotrbové vyšetřily laboratoře v regionu 288 nových suspektních vzorků osob s podezřením na možné onemocnění COVID-19.

"Pozitivní byl jediný. Šlo o osobu s trvalým bydlištěm na Českobudějovicku, kde se celkový počet nemocných s COVID-19 zvýšil na čtyřicet. Českobudějovicko je v současné době mezi sedmi jihočeskými okresy oblastí s nejvyšším výskytem onemocnění v kraji. Dobrou zprávou je, že nám začíná přibývat uzdravených, tedy osob, které i po dvou testech se čtyřiadvacetihodinovým odstupem již nevylučují virus a jsou tedy neinfekční,“ uvedla Kvetoslava Kotrbová.

Do statistické bilance COVID-19 na jihu Čech přibylo v pátek dalších jedenáct nově uzdravených, čímž se počet Jihočechů, jejichž organismu se podařilo koronavirus porazit, zvýšil na celkových 47. V porovnání s ostatními kraji České republiky z hlediska relativního výskytu COVID-19, tedy v počtu pozitivních případů přepočtených na 100 tisíc obyvatel regionu, si jižní Čechy s 24,81 nemocnými na 100 tisíc obyvatel k páteční 18. hodině nadále dlouhodobě udržují pozici regionu s nejnižším výskytem COVID-19 v České republice.

„Pro podezření na onemocnění COVID-19 bylo na jihu Čech dosud indikováno k vyšetření celkem 8552 osob. V povinné karanténě se k páteční 18. hodině nacházelo aktuálně 493 Jihočechů,“ konstatovala epidemioložka jihočeské KHS Jitka Luňáčková.

K páteční 18. hodině bylo podle verifikovaných dat KHS na jihu Čech mezi nemocnými 92 žen a 66 mužů. Z celkových 158 nemocných je 40 z Českobudějovicka, 35 ze Strakonicka, 23 z Prachaticka, 22 z Českokrumlovska, 16 z Jindřichohradecka, 14 z Táborska a osm z Písecka. Mezi nemocnými je osm dětí ve věku do 14 let. Třináct nemocných je v kategorii od 15 do 24 let, šestadvacet v kategorii od 25 až 34 let, sedmadvacet v kategorii od 35 do 44 let, pětadvacet v kategorii od 45 do 54 let a pětadvacet v kategorii od 55 do 64 let. Celkem 34 nemocných patří do nejohroženější věkové skupiny 65+.

Počet repatriantů, kteří se vrátili ze zahraničí zpět do vlasti v rámci hromadných repatriací organizovaných Ministerstvem zahraničí a nyní jsou pod dohledem jihočeských hygieniků, se v pátek zvýšil o 13 osob na celkových 183 a další stále přijíždějí. „Nákaza byla v minulých dnech prokázána zatím stále jen u jednoho z nich. Všichni směřovali automaticky do nařízené karantény,“ doplnila MUDr. Luňáčková.

Ucelený a pravidelně aktualizovaný přehled o vývoji nákazy COVID – 19 v regionu lze nalézt na webových stránkách KHS Jihočeského kraje na adrese: https://www.khscb.cz . Celostátní data nabízejí webové stránky Ministerstva zdravotnictví: https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 . Ve zveřejňovaných statistikách aktuálního počtu onemocnění COVID-19 dochází mezi webovými stránkami Ministerstva zdravotnictví a hygienických stanic k mírným odlišnostem. Ty jsou dány použitou metodikou: Zatímco MZ uvádí aktualizované údaje z průběžných hlášení nových případů pozitivity u osob s trvalým pobytem v Jihočeském kraji od všech vyšetřujících laboratoří, KHS zveřejňují nové případy, vyšetřované v regionu a to až po jejich verifikaci.

Aktuální situace výskytu COVID-19 v Jihočeském kraji (údaje k 17. 4. 2020, 18. hod.)

Celkový počet potvrzených případů 158 (denní přírůstek +1)

Celkový počet osob indikovaných k testování 8552

Počet testovaných vzorků za 24 hod. 288

Počet karantén (aktuálně) 493

Celkový počet uzdravených: 47 (denní přírůstek +11)

Celkový počet úmrtí v souvislosti s COVID-19 4 (denní přírůstek 0)

Aktuální počet osob s onemocněním COVID‑19 (bez vyléčených a úmrtí) 107

Pozitivní případy v regionu po okresech:

Strakonicko 35 (denní přírůstek 0)

Českokrumlovsko 22 (denní přírůstek 0)

Českobudějovicko 40 (denní přírůstek +1)

Prachaticko 23 (denní přírůstek 0)

Táborsko 14 (denní přírůstek 0)

Jindřichohradecko 16 (denní přírůstek 0)

Písecko 8 (denní přírůstek 0)

Nemocní podle pohlaví:

Ženy 92

Muži 66

Nemocní podle věku:

0-14: 8

15-24: 13

25-34: 26

35-44: 27

45-54: 25

55-64: 25

65+ : 34