Stejně jako desítky tisíc dalších obyvatel města je i zastupitelStanislav Rataj nespokojený s dopravní situací v Českých Budějovicích
Jeho snahou je tento stav dostat do normálu a změnit další rozvoj dopravní infrastruktury tak, aby ji České Budějovice měli a úrovni vyspělých evropských měst obdobné velikosti. Jak ale sám řekl, zatím se to nedaří podle jeho představ, protože mu chybí potřebné pravomoci. „Změna ale nastat musí, jinak hrozí městu totální dopravní kolaps,“ tvrdí Rataj.

A jakým směrem by se tedy Budějovice měly ubírat, aby se stávající kritická dopravní situace změnila k lepšímu? Příliš dobrých změn není vidět, naopak přibývají semafory a křižovatky, které brzdí provoz, zapomíná se na cyklisty, kterých je tu obrovské množství a mohl bych pokračovat dále.
Je to stále o dopravní koncepci, která v Budějovicích dle mého názoru chybí. Musíme najít symbiózu mezi jednotlivými lidskými spojeními (člověk pěší), (člověk cyklista), (člověk veřejná doprava) a (člověk automobil). Záměrně jsem nechal spojení (člověk automobil) na posledním místě, protože v rámci dopravního zatížení města hraje sice největší roli, ale paradoxně zmenšení zatížení od automobilů znamená dlouhodobé nejen největší investice, ale zároveň i nejdelší čas k dosažení kýženého výsledku.
Nemůžeme si dělat iluze o tom, že někdo bouchne do stolu, udělá několik rozhodnutí a město bude průjezdné. Přiznejme si, že tady už není za pět minut dvanáct, ale tak tři, čtyři minuty po dvanácté. Nejsou vybudované objízdné trasy, křížení hlavních komunikací není až na několik výjimek mimoúrovňové a systém řízení křižovatek není v souladu s aktuální dopravní situací.
Jsou tady, ale možnosti a mnoho z nich nemusí být ani tak finančně nákladných, které mohou rychle a výrazně pomoci.

Co máte konkrétně na mysli?
Mám tím na mysli některá opatření pro cyklisty a pěší. V ranních hodinách jedete přes křižovatku u Výstaviště. Když padne zelená na přechodu pro chodce směrem k Dlouhému mostu, přes přechod přejíždí mnoho cyklistů, a toto je v Budějovicích běžné. Cyklisté se proplétají mezi chodci, protože tu nemají vlastní cyklostezky a přitom by nebyl takový problém je zde vytvořit.

Když by to neměl být problém, proč tomu tak už není?
Protože není chuť a síla cokoliv změnit. Pokud chcete něco změnit, znamená to tvrdě pracovat a uskutečnit stovky jednání, aby se nové myšlenky a nápady daly do pohybu. Nestačí pouze kritizovat, je nutné přicházet s novými myšlenkami a umět si je obhájit. Věřím, že pro město přichází nová doba z pohledu řešení dopravní infrastruktury a obyvatelé města a celé Českobudějovické aglomerace tuto změnu brzy poznají.

V Praze to funguje tak, že tam třeba mají zmocněnce pro cyklistiku, který je obklopen řadou lidí, kteří takové věci řeší.
Praha je jiný dopravní svět, ale v zásadě můžeme uvažovat o tom, že budou pro každou skupinu tj. pěší, cyklisté, veřejnou a automobilovou dopravu určeny odpovědné osoby, které budou koordinovat zájmy této skupiny s ostatními skupinami. To je ta symbióza a nalezení optimálního kompromisu.

Pak projíždím Havlíčkovou kolonií nebo ulicí Edvarda Beneše, které jsou čerstvě po rekonstrukcích a pro cyklisty opět nic, přitom jsem přesvědčen, že se tady pro ně místo mělo najít. Mnoho cyklistů pak jen kroutí nevěřícně hlavou.
V tom mohu jen souhlasit. A když už někde cyklostezka je, jako například v Krajinské, tak na ní stojí auta. Můžete vidět ještě někde horší příklad nesystémové a lajdácké práce?

Kdy můžeme čekat, že se tedy něco začne měnit k lepšímu?
Určitě je nutná změna kompetencí resortu dopravy. Dnes je to opět jako již několikrát otázka politická, nikoliv technická. Lidské zdroje jsou připravené.

Zatím jste hovořil hlavně v kritickém duchu. Lze ale také něco pochválit.
Samozřejmě. V současné době se zpracovává projekt a pokračuje příprava na stavbu čtvrté etapy zanádražní komunikace od Dobrovodské ulice směrem na Nové Hodějovice a končící na Novohradské ulici. Výborná spolupráce mezi městem České Budějovice a Jihočeským krajem jasně ukazuje, že když se chce a existuje možnost příspěvku cca 180 mil. korun z fondů Evropské unie, jde všechno několikrát rychleji než normálně.
Další stavbu, která běží podle plánu a která hodně pomůže dopravě v Českých Budějovicích je výstavba 4. železničního koridoru, včetně vybudování nového viaduktu v Pekárenské ulici.

Asi nebudu velký fanda této stavby (Čtvrté etapy zanádražní komunikace), silnice povede nedaleko od mého bydliště.
U každé liniové stavby se vždy najdou odlišné názory na tu či onu myšlenku, ale tento úsek, který povede na jihovýchod města, výrazně pomůže přetížené Nádražní a Mánesově ulici a hlavně vyřeší jednu z nejhorších dopravních překážek města, kterou je přejezd v Novohradské ulici u nákladového nádraží Českých drah.

Chápu, že tato komunikace je třeba a doufám tedy, že budou pozitiva opravdu převažovat. To už ale nelze říct například u Jižní spojky, kterou místní tvrdě odmítají. Lze tuto stavbu ještě zvrátit a vést silnici jinudy? Vy sám navrhujete takzvaný Jižní okruh, který by se napojil na zmíněnou zanádražní, dokonce jste už o něm jednal s některými starosty. Jak se na tento návrh tvářili, a jakou má šanci u města?
Pokud se týká situace Jižní spojky, zastupitelé kraje tuto komunikaci vyjmuli ze ZUR (Zásady územního rozvoje) a přenechali rozhodnutí o této stavbě na město České Budějovice. Vzhledem k tomu, že při petiční akci proti Jižní spojce se vzedmula velká vlna odporu a s 2500 podpisy se jednalo o největší petici v porevoluční historii města, je velká pravděpodobnost, že se o této stavbě bude nejen hodně jednat, ale hlavně se budou hledat i jiná alternativní řešení, jakým může být i již zmiňovaný Jižní okruh.

Jaký by byl jeho účel?
Účelem okružních komunikací je především zajistit rovnoměrné rozdělení vnější automobilové dopravy, která přijíždí do města, ale také (a to je důležité zdůraznit) „odčerpat“ automobilovou dopravu z vnitřních částí města. Tento efekt, který je možno pozorovat na mnoha fungujících dopravních infrastrukturách vyspělých měst, je tím nejzákladnějším řešením pro kvalitní řešení dopravy.

Trasu Jižního okruhu jsem projednal se všemi pěti starosty dotčených obcí a samozřejmě s primátorem Českých Budějovic. Starostové byli tímto návrhem nadšení a jednoznačně podpořili plánování této komunikace. Pokud jde o šance uspět, myslím, že řešení dopravní infrastruktury je především technická záležitost a nikoliv politická a zdánliví političtí odpůrci určitě pochopí závažnost situace a najdeme společnou cestu k vytouženému cíli rovnající se dobře fungující dopravě v Českých Budějovicích.

V jakém časovém horizontu lze zlepšit dopravní situaci ve městě, aby to skutečně pocítil každý občan? Mnoho transitní dopravy městem vedeno není, znamená to také fakt, že bude nutné zkusit lidi dostat z aut ještě více na kola a do MHD?
Na tuto otázku se těžko odpovídá, protože nikdo z nás obyvatel města nezná budoucí ekonomický vývoj nejen města, ale i Jihočeského kraje a samozřejmě i České republiky. Na řešení a vybudování dopravní infrastruktury se finančně podílí všechny tyto složky. Vynasnažím se, v rámci svých pravomocí, aby změny k lepšímu byly viditelné již v příštím roce. V nejbližší době chci představit koncept krátkodobých dopravních opatření, která pomohou vrátit pomyslné ručičky alespoň blíže k té dvanáctce, (když už jsme čtyři minuty po dvanácté).

Nejsem zastánce radikálních řešení typu „auta z města ven“ a podobných pokud nemáme k tomu vybudované podpůrné projekty. Nemůžeme zavřít vnitřní město pro automobily, když nemáme obchvatové a průjezdné trasy. Nemůžeme (zatím) použít systém P+R tj, „zaparkuj a jeď do města veřejnou dopravou, když nemáme vybudovaná záchytná parkoviště. Nemůžeme přesvědčovat občany, aby jezdili do práce na kole a zároveň jim nabízet trasy, které je donutí několikrát slézat z kola a proplétat se mezi auty. Je třeba postupnými a hlavně systémovými kroky docílit taková dopravní opatření, která budou účinná a pro občany výhodná jak technicky tak i ekonomicky.

Teď trochu odbočím a vrátím se k těm drobnějším konkrétním opatřením. Bylo by třeba možné zrušit tolik kritizovanou novou křižovatku na Strakonické u obchodního domu s nábytkem (Sconto)? Proč raději nebyly postaveny silnice vedoucí spodem od ostatních obchodních domů? Tady mi to opravdu přijde postavené na hlavu.
Zrušení by bylo možné v případě použití kouzelné hůlky Harryho Pottera, avšak ve skutečném světě určitě ne. Již několikrát jsem upozorňoval, že některé detaily řešení křižovatek sice odpovídají normám, ale neodpovídají praxi. Vámi zmiňovaná křižovatka je opravdu nešťastně řešená, ale bohužel veřejný zájem nebyl na tom nejpřednějším místě. Řešení, která jsou v Českých Budějovicích postavená na hlavu a odporují zdravému rozumu je více a proto je nutno tento stav co nejdříve zastavit a pracovat na řešeních podporujících veřejný a nikoliv soukromý zájem.

Upozornil jste také na vraky v ulicích? Některé mají propadlou technickou kontrolu a emisní kontrolu dokonce tři roky. Jak je možné, že to nikdo neřeší. Copak to nemá v Budějovicích nikdo v kompetenci?
Ve čtvrtek jsme se sešli s ředitelem Správy a údržby silnic závodu České Budějovice (SUS), která provádí úklid a údržbu na cca 50 km hlavních ulic na katastru Českých Budějovic. Ostatní ulice provádí město na své náklady a úklid těchto ulic je kvalitní a bezproblémový. Výsledkem tohoto jednání je závazek SUS k perfektnímu průběžnému úklidu komunikací počínaje dnem 1. října 2011.
Každá ulice, kterou SUS uklidí, bude zkontrolována a pořízena fotodokumentace. Již nyní mohu slíbit všem čtenářům, že čistota komunikací na celém území města je a bude základní podmínkou k tomu, abychom mohli uskutečnit náročná dopravní opatření. Těžko se pracuje na pracovišti, když máte pod sebou neuklizený písek z minulé zimy, trávu u obrubníku na komunikaci vzrostlou do výše jednoho metru a nevíte, jestli se nacházíte na polní cestě nebo na hlavní komunikaci krajského města.

Pokud jde o problematiku vraků, neexistuje zcela jasný legislativní výklad, co je to vrak a tudíž nikdo z odpovědných úředníků raději nekoná. Tento stav se musí napravit, a proto svoláme společné jednání mezi zřizovatelem SUS tj. Jihočeským krajem a zástupci města a stanovíme zcela jasná pravidla pro odtah několikaletých vraků stojících na jednom místě jako jedna z největších dopravních ostud města.