Stavba první části Jižní tangenty je povolena.

Podle pátečních informací českobudějovického magistrátu vydal odbor dopravy a silničního hospodářství stavební povolení na dopravní část první etapy Jižní tangenty, které nabylo právní moci dne 2. srpna. Žadatelem o stavební povolení a investorem je Jihočeský kraj.

Náměstek primátora Viktor Lavička k tomu řekl: „Jedná se o povolení výstavby části nové komunikace – budoucí silnice II/143, která povede od silnice I/3 za obcí Planá směrem na Boršov nad Vltavou východním směrem k budoucí dálnici D3, kde bude napojena na mimoúrovňovou křižovatku dálnice D3 v Roudném. Souvisejícími stavbami jsou úpravy silnice III/00354, přiléhajících místních komunikací a stavba propojení cyklostezek do obce Včelná a směrem na Boršov nad Vltavou. Křížení nově budované komunikace Jižní tangenta, silnice III/0354 a místních komunikací je řešeno novým kruhovým objezdem před obcí Včelná. Nově bude železniční trať vedena mimo úroveň komunikací. Cyklisté se přes kruhový objezd dostanou po dvou nových lávkách nad komunikací. Podél komunikace, v blízkosti stávající zástavby obce Včelná, budou vybudovány protihlukové zdi. A v rámci stavby se počítá také s vybudováním nových sjezdů pro přístup k pozemkům podél stavby,“ vysvětlil podobu důležité propojky Viktor Lavička.