Ministryně hovořila o přípravě strategického dokumentu vysokých škol, o připravované sadě změn v sociálních stipendiích a příspěvcích. Uvedla také, že do budoucna se budou na úrovni ministerstva a v odborných grémiích projednávat změny týkající se postavení doktorandů a odstraňování sociálních bariér v přístupu ke vzdělání. V souvislosti s rozvojem Jihočeské univerzity zmínila důležitost stavby kampusu. „Dostavba univerzitního kampusu je jednou z priorit investičních akcí ministerstva,“ sdělil náměstek ministryně Jaromír Soukup.