Nejradikálnější změny chystá pedagogická fakulta. „Učitelství pro střední školy nebude s výjimkou oborů tělesná výchova a psychologie zajišťovat pedagogická fakulta. Přírodovědné obory se budou studovat na přírodovědecké fakultě a humanitní obory na filozofické fakultě,“ uvedla děkanka fakulty Alena Hošpesová.


Také budoucím učitelům základních škol se změní struktura studia. Nejdříve absolvují tříletý bakalářský program a poté si vyberou navazující dvouleté magisterské studium. Učitelství pro první stupeň základní školy zůstává nestrukturované, tedy pětileté.


Nové obory připravily také fakulty přírodovědecká a filozofická.

Přírodovědecká fakulta:
Chemie (Bc., prezenční),
Chemie pro vzdělávání (dvouoborový, Bc., prezenční),
Matematika pro vzdělávání (dvouoborový, Bc., prezenční).

Pedagogická fakulta:
Přírodovědná a ekologická výchova (Bc., prezenční)

Filozofická fakulta:
Evropská teritoriální studia: ČR a německy mluvící země (Bc., prezenční),
Francouzský jazyk pro evropský a mezinárodní obchod (Bc., prezenční),
Španělský jazyk pro evropský a mezinárodní obchod (Bc., prezenční).

(Bc. – bakalářský obor)