Mezi trojici letošních voleb v České republice budou patřit i ty senátní, ve třetině obvodů. První kolo senátních voleb by se mělo konat na podzim společně s volbami krajskými. Ze zmíněné trojice budou nejdříve volby do evropského parlamentu, zřejmě se budou konat ještě před prázdninami.

Pro senátní volby už je ohlášen pro okrsek číslo 14 - České Budějovice a část Jindřichohradecka, společný kandidát za hnutí Občané pro Budějovice a hnutí Starostové a nezávislí. V pondělí 19. ledna 2024 ohlásil kandidaturu Juraj Thoma, mimo jiné bývalý českobudějovický primátor a spoluzakladatel hnutí Občané pro Budějovice.

K pondělnímu protestu zemědělců v Praze se připojili i zemědělci z jihu Čech
Jihočeští zemědělci se přidali k protestu. S traktory dorazili do Prahy

„Jsem vděčný za to, že od roku 1998 mohu pracovat pro město České Budějovice a být ve službě jeho občanům. S kolegy se nám podařilo realizovat řadu projektů. Je to skvělá práce a mám ji skutečně rád,“ říká Juraj Thoma a jako příklad starších významných opatření, kterých si cení, uvádí především plošný zákaz hazardu v Budějovicích v roce 2011. Připomíná také, že je ideovým otcem a politickým garantem úsěšné kandidatury Budějovic na titul Evropské hlavní město kultury 2028.

Doprava i vodní zdroj

Politiku a veřejnou správu vnímá Thoma dle svých slov jako poslání. „Vděčný jsem nejen za úspěšné projekty, ale i za všechny obtížné situace, kdy bylo nezbytné přijmout složitá a náročná rozhodnutí a přijmout za ně osobní odpovědnost. K tomu musí mít člověk určitou osobní odvahu,“ říká Thoma ke své práci na radnici. Namátkou uvádí své nejdůležitější kroky ve vedení města. Za jeho působení v primátorské funkci nebo v pozici náměstka se podílel na přípravě tzv. Zanádražní komunikace nebo propojky M. Horákové – Strakonická, kterou se povedlo realizovat navzdory vleklým soudním sporům. Úspěšně prosadil opatření, které zamezilo vjezdu vozidel nad 6 tun do širšího centra města, jež jejich náporem léta trpělo. „Bylo to vlastně jednoduché opatření, kterým se značkami vytvořila zóna, kam auta nad 6 tun nesmí. Divil jsem se tehdy, proč to už někoho nenapadlo dávno,“ dodává. V roce 2009 se díky intenzivní komunikaci se starosty okolních obcí Juraji Thomovi podařilo dosáhnout definitivní dohody o dlouhodobě připravené trase dálnice D3, jejíž výstavbu v okolí Budějovic stát v tuto chvíli dokončuje. Vedle dopravních staveb připomíná Juraj Thoma i méně známé projekty kritické infrastruktury. V letech 2007-2008 se významně podílel na vybudování záložního zdroje pitné vody, který město potřebovalo pro případ kolapsu na vodárenské soustavě v jižních Čechách.

Juraj Thoma (Občané pro Budějovice).Juraj Thoma.Zdroj: Se svolením koalice Občané pro Budějovice

V době působení Juraje Thomy ve funkci primátora připravilo město investice z evropských dotačních programů v celkové výši 1,5 miliardy korun, a to především na sídlištích na levém břehu Vltavy. Při stavbách veřejných budov prosadil Juraj Thoma formu veřejných architektonických soutěží, z nichž první a rovnou oceňovanou je novostavba Komunitního centra Máj z let 2010 až 2014. Nejrozsáhlejším takovým projektem je bezesporu aktuálně probíhající rekonstrukce a dostavba KD Slavie. Jeden ze symbolů města byl tři desetiletí zahalen jakousi kletbou, protože všechny pokusy o jeho revitalizaci skončily bez výsledků. To se podařilo zlomit vyhlášením architektonické soutěže vedené formou soutěžního dialogu: „Bylo to vůbec poprvé, co jsme ve městě tuto formu soutěže použili. Od počátku jsem si věřil, že tentokrát všechno dotáhneme až do samotné stavební realizace. A podařilo se. Zlomil jsem tím onu kletbu, která se nad Slavii vznášela a která dusila i další velké investice,“ zmínil Juraj Thoma práci na investici v řádu stamilionů korun. „S velkou radostí sleduji pokračování projektů na úpravu nábřeží Malše a na využití Vltavy k rekreaci. Přesvědčit ostatní o smyslu projektů jako Sluneční ostrov na Jiráskově nábřeží nebo úpravu Zátkova nábřeží v centru nebylo jednoduché. Prvotní nezájem či dokonce odpor některých občanů a politiků se podařilo změnit nejen dobře připravenou studií Město a voda, ale také konkrétními jednoduchými kroky jako vybudováním mol na řekách nebo odstranění zbytečných zábran v okolí řek,” uvádí Juraj Thoma příklad úspěšné politiky zaměřené i na drobné detaily ve veřejném prostoru.

K pondělnímu protestu zemědělců v Praze se připojili i zemědělci z jihu Čech
Jihočeští zemědělci se přidali k protestu. S traktory dorazili do Prahy

Juraj Thoma je ideovým otcem a politickým garantem úspěšné kandidatury Českých Budějovic na titul Evropské hlavní město kultury 2028. „Jsem hrdý na to, že jsem byl vizionářem a politickým garantem,“ říká Juraj Thoma k velkému projektu, který se má dotknout celých jižních Čech. Juraj Thoma jej považuje za největší rozvojový projekt v Budějovicích, potažmo v kraji, od roku 1989. „Vše to začalo jednou sms zprávou z 13. 11. 2019! Spolupracoval jsem se skvělými mladými lidmi, což mě naučilo, mimo jiné, respektu k jejich názorům. Jsem přesvědčen, že respekt k jejich názorům byl základním kamenem našeho úspěchu,“ zdůrazňuje Juraj Thoma.

Ze starších rozhodnutí si Thoma cení především plošného zákazu hazardu v roce 2011. České Budějovice tehdy přijalo revoluční obecně závaznou vyhlášku jako jedno z prvních měst v republice. „Bylo to správné rozhodnutí, dospěl jsem k němu po mnoha diskuzích s policií a se specialisty na závislosti. Šílené příběhy rodin a jednotlivců, kterým provozovatelé hazardu zničili vztahy i životy. Jsem hrdý na to, že jsme tehdy neustoupili hazardní lobby,” připomíná tehdejší vypjatou atmosféru Thoma.

Jaro na Českobudějovicku. Květy před EUC klinikou v ulici Matice školské.
Budějovice nabízejí jarní květy i himálajský sníh u Dlouhého mostu

Práce Juraje Thomy se otiskla i na krajské úrovni. Vedle svého působení v krajském zastupitelstvu připomíná také svou dlouholetou práci v Jihočeském vodárenském svazu, který vyrábí a distribuuje pitnou vodu nejen pro Budějovice, ale i velkou část Jihočeského kraje. „Byla to mimo jiné jedinečná příležitost, jak se potkávat s jihočeskými starostkami a starosty a pochopit problémy kraje i jejich optikou,“ říká. Právě ve schopnosti reprezentovat skutečné problémy jihočeských měst a obcí v Senátu vidí Thoma největší smysl své kandidatury. „V tom vidím i svoji misi v Senátu. V Senátu mají podle mého názoru místo místních podnikatelů nebo celebrit všeho druhu usednout spíše úspěšní komunální politici, kteří stáli léta v čelech obcí a měst. Oni jsou totiž skutečně jediní, kteří mají autentickou zkušenost s dopady zákonů a vládních rozhodnutí na život obcí a jejich obyvatel,“ uzavírá kandidát na senátora Juraj Thoma.

Dlouholetý úspěšný primátor Budějovic se bude ucházet o podporu voličů za mateřské politické hnutí Občané pro Budějovice a politické hnutí Starostové a nezávislí, se kterým Občané pro Budějovice spolupracují již od svého vzniku v roce 2010 na komunální úrovni v Budějovicích a v minulosti úspěšně i při senátorské volbě Jiřího Šestáka. Obě hnutí oznámila jméno společného kandidáta krátce po podpisu memoranda o spolupráci v krajských volbách.

Juraj Thoma je zkušeným komunálním politikem, členem budějovického zastupitelstva je již od roku 1998. V letech 2006-2014 byl primátorem města, v letech 2002–2006 a 2018–2022 zastával funkci 1. náměstka primátora. Zkušenost má také z krajského zastupitelstva, kde působil hned po zřízení krajů v letech 2000-2004. V letech 2008-2014 reprezentoval českou samosprávu také ve Výboru regionů EU v Bruselu. Nyní nabízí občanům reprezentaci regionu v Senátu Parlamentu ČR.

Narodil se 19. února 1969 v Nitře, která je partnerským městem Českých Budějovic. V letech 1987 až 1992 studoval archeologii na FF UK v Praze, kde získal magisterský titul. Poté pracoval jako archeolog, zpočátku v Národním památkovém ústavu a posléze v Jihočeském muzeu. Realizoval desítky archeologických výzkumů v Budějovicích a v celém kraji. Je autorem či spoluautorem pěti monografií a řady odborných statí. Od roku 1998 je členem městského zastupitelstva. Je ženatý, manželka Zuzana je úspěšnou archeoložkou.