V létě se v Horní Stropnici strhla první vášnivá diskuze kolem zamýšlené stavby, kterou má být poutní dům. Ten tehdy představil ve Stropnici páter George Josef Erhart, který se stará o farnost na Dobré Vodě a je duchovním instituce Rodiny Panny Marie, jednalo se však o upravený záměr stavby, která by mohla vzniknout v budoucnu u kostela na Dobré Vodě. První záměr, který církevní instituce Rodina Panny Marie, obci Horní Stropnice představila, se totiž neujal.

Místostarosta Horní Stropnice původní návrh zavrhl. „Byl to návrh v maximalistickém řešení, na kterém jsme se neshodli, půdorysní rozměry byly obrovské oproti půdorysu kostelu. Dali jsme Rodině Panny Marie podmínku, aby návrh zredukovali,“ zdůvodnil v létě František Vaněček (KSČM), místostarosta Horní Stropnice.

V polovině září debata pokračovala v hornostropnické Sportovní hale. „Proběhlo veřejné projednání ke změně číslo 6 územního plánu Horní Stropnice a projednali jsme změnu číslo 2 regulačního plánu Dobrá Voda, samozřejmě lidé měli možnost do 7 dnů od veřejného projednání podávat připomínky,“ shrnul po zářijovém jednání místostarosta František Vaněček (KSČM). Kolik však bude k těmto úpravám připomínek, a kdy bude ohledně vydání změny rozhodovat zastupitelstvo obce, nedokázal místostarosta Horní Stropnice zatím odhadnout.

Komplex má sloužit například jako ubytování pro poutníky, kde by bylo 10 jednolůžkových a 30 dvoulůžkových pokojů. Rodina Panny Marie, podle slov pátera George, také uvažovala o restauraci pro návštěvníky s celoročním provozem.

Poutní dům bude i pro turisty

Petr Samec, tiskový mluvčí Biskupství českobudějovického nyní doplnil, že Biskupství českobudějovické má velký zájem na rozvoji duchovního života na poutním místě Dobrá Voda. „Již dnes tam jezdí mnoho poutníků, pro které chceme vytvořit důstojné zázemí s možností občerstvení, ubytování a přednáškového sálu. Poutní dům bude samozřejmě k dispozici i turistům a všem ostatním návštěvníkům Dobré Vody. Jsme přesvědčeni o tom, že užitek ze stavby poutního domu budou mít nejen místní obyvatelé, ale i občané a podnikatelé z blízkého okolí. Vzniknou také nová pracovní místa,“ vyzdvihl.

Obou projednání se zúčastnil Robert Blíženec, kterému není lhostejné, jak bude stavba v budoucnu vypadat. „Na jednání se nic nepředstavovalo, nepromítalo a velmi důsledně se neudávaly žádné hodnoty ani objemy,“ přiblížil schůzi, kterou označil jako festival ztraceného času. V září však jednání nevedl páter George s překladatelem, ale vedl jej Luděk Klein, vedoucí odboru výstavby, památek a územního plánování z Trhových Svinů.

Na schůzi se dostavila i opoziční zastupitelka Marcela Raabová (ANO). „Z tohoto jednání vzniklo jen to, že nás seznámili, jak je jiný regulační a územní plán, nevíme nic jistého o stavbě na Dobré Vodě. Jsem pro poutní dům na Dobré Vodě, to ano, ale řešila bych změnu regulačního plánu trochu jinak. Myslím si, že je fajn, že místo přitáhne další lidi. Otázkou je, co tam chtějí vybudovat,“ poznamenala.

Lidé z Horní Stropnice a přilehlého okolí jsou nyní rozdělení na dva tábory. Jedni podepisují petici, jejíž iniciátorkou je Michaela Vlčková a druzí se připojují k petici, jenž sestavili farníci z Novohradska. Michaela Vlčková uvedla, že její petice, která má zhruba 400 podpisů, visí i na sociální síti.

Petice na petici

„My, níže podepsaní občané, nesouhlasíme s výstavbou poutního domu, objektu občanské vybavenosti typu hotelového či konferenčního centra, které může svou velikostí výrazně narušit unikátní panorama Novohradských hor. Toto panorama, tvořené přes tři sta let poutním kostelem Panny Marie Těšitelky a třemi vrcholy Novohradských hor, má doplnit stavba o výšce zhruba dvacet metrů z pohledu z Třeboňské pánve a délce přibližně šestašedesát metrů, která bude svou velikostí konkurovat kostelu, což výrazně naruší historické panorama celého poutního místa,“ vyhrazuje se v petici Michaela Vlčková proti stavbě. Tato stavba podle ní nerespektuje původní zástavbu a stávající charakter obce, včetně památkově chráněného jádra obce s barokním kostelem a farou.

Ta druhá vznikla v reakci na petici Michaely Vlčkové. Jedním z iniciátorů je farník z Novohradska Marek Petrášek, který souhlasí s tímto záměrem. „Daná petice uvádí nepřesná fakta,“ reaguje na petici Michaely Vlčkové. I druhá petice má zhruba 400 podpisů. „Petice se šířila v rámci Novohradska přibližně dva týdny před druhým zasedáním,“ vyjádřil se.